ogulin

Novosti

30

Srp

Poduzetnički kredit

  • Članak napisao/la, administrator

Korisnici kredita po ovom Programu mogu biti postojeći poduzetnici i poduzetnici
početnici, i to:
·  obrti
·  mala i srednja trgovačka društva
·  fizičke osobe u slobodnim zanimanjima
·  obiteljska poljoprivredna gospodarstva
koji su u 100% vlasništvu državljana Republike Hrvatske.
Pravo na korištenje kredita imaju poduzetnici koji investiraju na području Grada
Ogulina, bez obzira na sjedište poduzetnika.

30

Srp