ogulin

Novosti

03

Srp

Područna škola Zagorje

  • Članak napisao/la, administrator

Škola u Zagorju počinje radom 1835. godine kada u novoj školskoj
zgradi sagrađenoj po nalogu Pukovnijskog zapovjedništva u Ogulinu,
a pod nadzorom i upravom satnije u Modrušu počinje radom Pučka
škola u Zagorju. Prije njenog osnivanja samo su djeca imućnijih
roditelja pohađala školu i to Glavnu učionu u Ogulinu.

U početnom razdoblju rada škole, učitelja je biralo tvz. općinsko
zastupništvo odnosno njezin starješina. Zagorski je učitelj dobivao
plaću u Modrušu iz zagorske općinske blagajne i to 60 forinti
godišnje te 6 hvati drva i stan u naravi. Iz tog vremena nema
podatka o broju djece niti o imenima učitelja. Zna se da su prvi
učitelji u zagorju bili straži meštri, kapulari i pirari.

 

Područna škola Zagorje
Područna škola Zagorje

Kao prvi stručni učitelj školske godine 1861./62. dolazi Vjekoslav
Mlakar
, učitelj koji je prije toga radio na Općinskoj početnoj
školi u Ogulinu. U njegovo vrijeme održavani su godišnji ispiti
za polaznike pučke škole koji su se održavali u cjeloj Vojnoj
krajini i bili su sjajni. Prisustvovali su im viši vojni časnici
iz zapovjedništva satnija kao predsjednici komisije, župnik kao
vjeroučitelj i starješina mjesta. Od 1886. godine na godišnjim
ispitima je na radu komisije sudjelovao tobože kao strukovnjak,
ali u stvari kao “treće oko u glavi” nadučitelj Glavne
učione iz Ogulina.

Krajem 19. stoljeća stanje je u školskim zgradama bilo loše
pa je država poklanjala državne časničke zgrade za školske svrhe.
Tako 1874. godine učenici iz loše i neadekvatne zgrade za školu
sele u zidanu zgradu. Iz tog su vremena i prvi podaci o broju
učenika. Broj učenika se prvi put spominje za školsku godinu 1889./90.
i to 47 dječaka i 11 djevojčica ukupno 58 učenika. Broj učenika
je na prijelazu u 20. stoljeće prvi puta prešao brojku 100. Te
je godine bilo 113 učenika. Iako je broj djece u školi neprestano
rastao, broj nepismene djece je i dalje bio velik jer je u to
vrijeme udaljenost nekih zaseoka bila prevelika.

22.travnja 1907. učenici sele u novu zgradu. Školske godine 1917./18.
škola u Zagorju bilježi 207 učenika, a školske godine 1928./29.
stvara se trorazredna škola. 1929./30. školske godine škola broji
230 učenika.

Svi navedeni podaci su iz školske spomenice koja se vodila od
1884. godine. Na žalost od otvaranja trorazredne škole pa do kraja
II. svjetskog rata nema podataka jer su tijekom II. svjetskog
rata Nijemci zapalili jedan dio školske zgrade i spomenica je
izgorjela zajedno s nekim matičnim knjigama.

Iz spomenice koja se nastavlja voditi 1950. godine vidljivo
je da je zagorska škola u II. svjetskom ratu bila zatvorena dvije
godine i da radom započinje 1945. godine kao četverorazredna škola.
1951. godine otvoren je i peti razred. Zatim peterogodišnja škola
prerasta u šestogodišnju, 1956. godine u sedmogodišnju da bi 1957.
postala osmogodišnja. Te godine nastavu pohađa 300 učenika.

Povećanjem broja razreda nastaje problem školskog prostora što
se rješava na više načina: jedan učiteljski stan se adaptira u
učionicu, pa drugi, unajmljuje se prazna seoska kuća, u učionicu
se pretvara drvarnica…

Nekoliko godina nastava se odvija u tri smjene što je bilo teško
jel tada još nije bilo električne rasvjete. Električna rasvjeta
se uvodi u školsku zgradu tek 31. listopada 1964. godine. Zbog
takvog stanja prostorom, 1970. godine je počela nadogradnja školske
zgrade.

U vrijeme gradnje školske zgrade, elektrifikacije sela, izgradnje
vodovoda i važnijih objekata u selu, upravitelj škole je bio učitelj
Anton Mihaljević koji je bio pokretač u radu i napretku škole,
sela i različitih udruga. Gospodin Mihaljević je, iako u mirovini
od 1992. godine, prikupio podatke koje ovdje spominjemo.

Školske godine 1963./64. škola broji najveći broj učenika u
povijesti 339 učenika. Od te godine broj učenika je u stalnom
padu. Manji broj učenika po odjeljenjima omogućio je formiranje
manjih učionica pa je 90-tih tijekom Domovinskog rata rad organiziran
u jednoj smjeni što je u vrijeme uzbuna, granatiranja i opasnosti
bilo veliko olakšanje i za djecu i za roditelje i za nastavnike
jer su sva djeca dolazila u školu zajedno. Niko se nije po mraku
vraćao kući.

Od školske godine 2000./01. broj učenika je nakon punih 100
godina pao ispod brojke 100.
Ove 2002./03. školske godine ima 93 učenika u 8 čistih razrednih
odjela + 15 učenika u kombiniranom odjeljenju u Desmericama. Na
žalost nema izgleda za povećanje broja učenika u skorije vrijeme.

Do 1978. godine škola u Zagorju je bila samostalna, a od školske
godine 1978./79. postaje Područna škola Prve osnovne škole Ogulin
što je pomoglo stručnosti u školi. Danas je stručnost u Područnoj
školi Zagorje 100%, sve predmete od prvog do osmog razreda predaju
stručni nastavnici.

U radu učenika i nastavnika nema većih problema. Problem je dotrajalost
zgrade, nedostatak sportske dvorane, škola još nema centralno
grijanje. Ipak ima i pomaka uzadnje tri godine izgrađeno je školsko
igralište, preuređeni su nužnici za učenike i nema više “čučavaca”,
donacijom gospode mr. sc. Vinka Vukovića, i dipl. ing. geodezije
Ivana Puškarića škola je dobila dva nova kompjutora. Uz pomoć
Mjesnog odbora , vrijednih mještana i ravnatelja Prve osnovne
škole Ogulin profesora Nikole Cindrića uređuje se nova školska
učionica. Zahvaljujući velikom trudu i zalaganju domara Vilka
Grgurića, kuhara Jure Rupčića i ravnatelja Nikole Cindrića preuređena
je školska kuhinja – postavljene su podne i zidne pločice te kupljeni
novi aparati.

Od ove školske godine na zgrade je postavljen gromobran, u školu
je uveden Internet, obnovljen je dio namještaja, a u Zagorju se
ponovno igra stolni tenis jer zagorska škola od matične škole
dobila stol.

Osim u redovnu nastavu učenici su uključeni u: izbornu nastavu
(vjeronauk i informatika), dopunsku i dodatnu nastavu te brojne
druge slobodne aktivnosti (dramska, recitatorska, likovna i stolnoteniska
grupa).

Škola svih ovih godina ostvaruje primjerenu suradnju sa svim
udrugama i društvima iz mjesta: DVD-om Zagorje, KUD-om “Sveti
Juraj”, NK “Mladosti” Zagorje, Župnom crkvom sv.
Jurja i učenici objavljuju svoje radove u listu župe “Kolišće”.
U školi vlada odlična radna atmosfera i suradnički duh, svi se
trude postići što bolje rezultate.

Voditeljica u Zagorju je Dinka Mališ

Prva osnovna škola Ogulin
Područna škola Zagorje
Gornje Zagorje 13
47307 GORNJE ZAGORJE
Tel.:047 587 204

03

Srp