ogulin

Novosti

01

Srp

Petar Stipetić

  • Članak napisao/la, administrator

General Petar Stipetić

 

Gosp. Petar Stipetić
oženjen je i ima kćerku Vesnu, rođen je 24. listopada 1937. godine u
Ogulinu
, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Završio je Vojnu
akademiju Kopnene vojske (1956.-1959.), Višu vojnu akademiju Kopnene
vojske (1967.-1969.) i Ratnu školu (1975.-1976.)          

U bivšoj Jugoslavenskoj narodnoj armiji obnašao je sve dužnosti, od zapovjednika voda do zapovjednika obrane grada Zagreba.

Na
poziv Predsjednika Republike Hrvatske u rujnu 1991., s dužnosti
operativca V. vojne oblasti dolazi u Hrvatsku vojsku, gdje je
raspoređen na dužnost zamjenika načelnika Glavnog stožera Hrvatske
vojske. U srpnju 1992. odlazi na dužnost zapovjednika Zbornog područja
Osijek i slavonskog bojišta, a u prosincu iste godine postavljen je za
zapovjednika ZP Zagreb. U rujnu 1994. vraća se u Glavni stožer Hrvatske
vojske na dužnost pomoćnika načelnika GS HV za borbeni sektor, a u
siječnju 1999. je imenovan za pomoćnika načelnika Glavnog stožera
Oružanih snaga RH za kopnenu vojsku.

Iz čina general majora preveden u čin general bojnika 1991., a general pukovnik postao je 19. svibnja 1995.

Nositelj
je brojnih odlikovanja – Spomenice Domovinskog rata, Spomenice
domovinske zahvalnosti, Reda Nikole Šubića Zrinskoga, Reda hrvatskog
pletera, Reda hrvatskog trolista i Reda bana Jelačića.

Ogulinci su
mu iskazali zahvalnost, pa su ga proglasili počasnim građaninom Grada
zbog njegovih izuzetnih zasluga rodnome Gradu, pogotovo u pripremi
obrane Domovine i njegovoj ulozi u Domovinskom ratu.

Petar Stipetić
Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća 14.
rujna 1998. godine, zamjenik gradonačelnika gosp. Vilim Magdić uručio
je Povelju grada Ogulina general pukovniku Petru Stipetiću, kojom se on
proglašava počasnim građaninom Grad
 
 
POČASNI GRAĐANIN GRADA
 
Na
temelju članka 16. Statuta grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije
1/94 i 12/94), Gradsko vijeće grada Ogulina, na sjednici održanoj dana
8. rujna 1998. godine donijelo je odluku o proglašenju general
pukovnika Hrvatske vojske, gosp. Petra Stipetića počasnim građaninom
grada Ogulina.

ODLUKU
o proglašenju počasnim građaninomgrada Ogulina
Članak 1.
General
pukovnik Petar Stipetić proglašava se počasnim građaninom grada Ogulina
zbog izuzetnog doprinosa u formiranju 143. domobranske pukovnije, te
naročitih zasluga u obrani Republike Hrvatske i oslobođenju okupiranog
područja u akciji “Oluja”, kao i svekolike pomoći građanima svog rodnog
Grada.
Članak 2.
Počasnim građaninom grada Ogulina Petru Stipetiću dodjeluje se Povelja grada Ogulina.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Karlovačke županije.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA
Predsjednik Gradsko vijeća grada Ogulina.
Jure Turković, dipl. ing.
Klasa: 022-01/98-01/88
Urbroj: 2133/02-03-98-1
U Ogulinu, 08. rujna 1998. g.

 

01

Srp