ogulin

Novosti

13

Sij

Održano javno izlaganje Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, administrator

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina donesen je 2005. godine i od tada ciljano je mijenjan dva puta 2011. i 2013. godine. Potreba za temeljitim izmjenama ukazala se nakon niza zahtjeva građana za izmjenama i dopunama Plana. Odluka o pristupanju III. izmjena i dopuna Plana donesena je na  Gradskom vijeću 2015. godine i od tada se sustavno radi na njegovim izmjenama. Nakon provedenog natječaja odabran je izrađivač Plana tvrtka Urban design d.o.o. iz Zagreba i o namjerama je obaviještena šira i stručna javnost.

Od tada je na adresu izrađivača pristigao 561 zahtjev pravnih i fizičkih osoba koji su stručno obrađeni, a pozitivno riješeni ugrađeni su u Plan. Nakon tog velikog posla otvorena je javna rasprava te su sve zainteresirane osobe mogle obaviti uvid u prijedlog III. izmjena i dopuna Plana i na javnom izlaganju dobiti dodatna obrazloženja. Nakon ovoga javnog izlaganja javnost će moći još do 18. siječnja 2017. godine dostaviti pisane zahtjeve nakon čega će biti zaključena javna rasprava i Plan će biti proslijeđen nadležnim tijelima na suglasnost, a nakon toga Gradskom vijeću na usvajanje.

 

Karmela Matić

 

11

Sij