ogulin

Novosti

18

Lip

Održana 4. sjednica Gradskog vijeća

  • Članak napisao/la, urednik

Predsjednik Marinko Herman sazvao je 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada
Ogulina, koja je održana 17. lipnja 2019. u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i
čitaonice Ogulin.
Na početku sjednice podnio je izvješće predsjednik Mandatne komisije Momir
Jakšić o stavljanju mandata u mirovanje Ivice Vukovića i polaganje prisege
novog izabranog vijećnika Ivice Porubića.
Nakon prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća koje je prezentirao izrađivač
tvrtka Kontrol biro d.o.o. Zagreb , započeo je Aktualni sat. Ukupno 13 vijećnika
postavilo je već običajna pitanja na koje je gradonačelnik uglavnom odgovorio
na zadovoljstvo vijećnika.


Na dnevnom redu bila su izvješća o poslovanju gradskih tvrtki i ustanova u
2018. godini. Bilo je to izvješće o radu Policijske postaje Ogulin, koje se
vijećnicima i javnosti dostavlja na znanje, u kojem je načelnik Goran Vukelja
izrazio zadovoljstvo sa stanjem kriminaliteta na području koje pokriva PP
Ogulin. Iako je došlo do povećanja kaznenih djela općeg kriminaliteta, ne
bilježe se najteži oblici kaznenih djela. Razlog tome je veći angažman policije u
otkrivanju počinitelja i rješavanju kaznenih djela na čemu će i dalje raditi kako
bi se još više podigla razina sigurnosti naših građana.
Izvješća Poduzetničke zone, Vodovoda i kanalizacije, Radio Ogulina, Pučkog
otvorenog učilišta, Gradske knjižnice i čitaonice, Centra za posjetitelje Ivanina
kuća bajke , Zavičajnog muzeja Ogulin, Javne vatrogasne postrojbe, Područne
vatrogasne zajednice , Sportske zajednice Grada Ogulina i Savjeta mladih koji
su predstavili i svoj program rada prihvaćena su jednoglasno, dok izvješće
Dječjeg vrtića Bistrac Ogulin i Stambeno komunalnog gospodarstva nisu
prihvaćena zbog lošeg poslovanja . O izvješćima se na početku vodila žestoka
rasprava koja je rezultirala napuštanjem sjednice oporbenih vijećnika.
I ove godine vijećnicima je prezentirano Izvješće o rezultatima poslovanja
poduzetnika na području Grada Ogulina , te dopuna Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bistrac Ogulin, kao i analiza prispjelih
zahtjeva za pokretanje izmjena prostornog plana grad Ogulina.
Na kraju su vijećnici primili na znanje Izvješće gradonačelnika o utrošenim
sredstvima proračunske zalihe za svibanj 2019. godine.
Sjednica je završila u 16 sati.

e-Sjednice Grada Ogulina

Tonski zapisi dostupni su za preuzimanje na sustavu eSjednica i na Youtube kanalu

14

Lip