ogulin

Novosti

21

Svi

Održana 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, urednik

Nakon dvije formalne sjednice Gradskog vijeća, na kojima je konstituirano Gradsko vijeće i osnovana radna tijela, sazvana je treća vrlo opsežna sjednica koja je sadržavala 38 točaka dnevnoga reda.


Najvažnije točke odnosile su se na donošenje izvršenja proračuna za 2018. godinu, raspodjelu viška sredstava i donošenje proračuna za 2019. godinu, kako bi se pristupilo financiranju svih segmenata važnih za funkcioniranje grada i realizaciji zacrtanih projekata. Važno je spomenuti i Odluku o porezima Grada Ogulina čijom je izmjenom smanjen prirez poreza sa 10 na 5 %, što će povećati prihode naših građana.

Proračun za 2019. godinu donesen je u iznosu od 77,8 milijuna kuna . Od toga gotovo 30 milijuna predviđeno je za infrastrukturne i razvojne projekte.
Uz proračun usvojeni su i programi javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi, sportu, program financiranja HGSS-a, programi potpora u poduzetništvu i poljoprivredi, programi održavanja i građenja komunalne infrastrukture , programi utroška sredstava šumskog doprinosa, boravišne pristojbe i sredstava legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada i socijalni program.
Izvješće o radu u protekloj godini podnijela je direktorica Turističkog ureda Sonja Drašković za rad Turističke zajednice Grada Ogulina u 2018. godini.
Sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu usklađene su odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, komunalna naknada, komunalni doprinos i Odluka o nerazvrstanim cestama. Donesene su i mjere za nepropisno odbacivanje otpada u okoliš. Prihvaćene su ponude tvrtke Lidar i Montera za kupnju nekretnina u Poduzetničkoj zoni, čime će povećati kapacitete i broj zaposlenih.

Donesena je Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Grada Ogulina i Statut Zavičajnog muzeja Ogulin. Izmijenjena je Odluka o osnivanju Gradske knjižnice i čitaonice i odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Vrtić. Vezano uz upis djece u Vrtić izmijenjen je i pravilnik o kriterijima za upis djece i pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Bistrac Ogulin.
Donesene su i tri odluke o ukidanju statusa javnog dobra puta na području Drežnice, Svetog Petra i Ogulinskog Hreljina. Imenovani su suci porotnici za mladež Županijskog suda u Karlovcu i dana je suglasnost gradonačelniku Grada Ogulina i županu Karlovačke županije za bržu i učinkovitiju provedbu programa razvoja infrastrukture širokopojasnog Interneta na području Karlovačke županije. Na kraju su vijećnici primili na znanje izvješće gradonačelnika o utrošenim sredstvima proračunske zalihe .

Na početku sjednice održan je aktualni sat sa odgovorima ranije postavljenih pitanja i novih 19 pitanja koje je postavilo 12 vijećnika, vezanih za: dovršenje Pučkog otvorenog učilišta , rekonstrukciju Ulice Augusta Šenoe, stanje projekta Retencije, nekoliko pitanja u svezi uređenje nerazvrstanih cesta, krpanje rupa i gradnji mrtvačnica u mjesnim odborima, ekološka pitanja oko spaljivanja automobilskih guma, zagađenja zraka i neugodnih mirisa iz kanalizacije, zbrinjavanje pasa lutalica, označavanje ulica i isticanje kućnih brojeva, proporcionalnom zapošljavanju manjina u Gradskoj upravi, te prijedlozi vijećnika o besplatnom parkiranju za dobrovoljne darivatelje krvi i sufinanciranje zbrinjavanja azbestnog materijala iz gradskog proračuna. Na većinu pitanja gradonačelnik je izravno dao odgovore, a neki su vijećnici tražili i pisane odgovore.
Sjednica je trajala punih 9 sati , od 9,00 ujutro do 18,00 sati navečer.

21

Svi