ogulin

Novosti

21

Ožu

Održana 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, administrator

Na dnevnom redu bilo je 19 točaka uglavnom izvješća o radu gradskih tvrtki i ustanova: Izvješće o radu Policijske postaje Ogulin  podnio je načelnik Dražen Lipošćak. Njegovo izvješće prihvatilo je i Vijeće za prevenciju Grada Ogulina o čemu smo već ranije izvijestili javnost, a vijećnici su izvješće primili na znanje, zadovoljni pozitivnim pokazateljima sigurnosti na području Grada Ogulina.

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

Izvješće Pučkog otvorenog učilišta, Javne vatrogasne postrojbe, Poduzetničke zone Ogulin, Dječjeg vrtića Bistrac, Gradske knjižnice i čitaonice, Turističke zajednice i Savjeta mladih, vijećnici su prihvatili jednoglasno sa pohvalama na dobrom radu.

Ravnateljica Nikolina Luketić Delija detaljnije je na zahtjev vijećnika govorila o obnovi zgrade kina, fazama obnove i poteškoćama koje su utjecale na to da obnova još nije gotova. Javnoj vatrogasnoj postrojbi problem je raspodjela prostora sa DVD-om Ogulin i  financiranje od drugih susjednih općina, kojima JVP Ogulin pruža usluge gašenja požara i drugih intervencija. Direktor Poduzetničke zone Ogulin optimistično je najavio nove investitore i početke gradnje njihovih poslovnih pogona u kojima će, već ove godine, bit zaposlen znatan broj radnika. Dječji vrtić Bistrac nastoji zadovoljiti potrebe najmlađih i njihovih roditelja, kako u pedagoškom smislu tako i u podizanju standarda smještaja i opreme. Prioritet je dogradnja Vrtića za povećanje kapaciteta jaslica i zapošljavanje stručnih suradnika pedagoga i psihologa. Gradska knjižnica provodi pored same posudbe knjiga i mnoge kulturne program, te tako postaje centar kulturnih događanja za mlade i starije. Nedostaje joj stručnog kadra za provedbu i drugih planiranih programa namijenjenih korisnicima Knjižnice. Turistička zajednica usprkos smanjenju kapaciteta stečajem Bjelolasice, bilježi porast broja noćenja za 5%, i broja dolazaka turista za 7 % u odnosu na 2014. godinu i broja postelja za 35 %, što govori o povećanju gospodarske aktivnosti stanovništva.

Opsežno izvješće gradonačelnika prihvaćeno je sa 12 glasova za i 4 protiv. Oporbeni vijećnici nisu podržali izvješće gradonačelnika iz razloga što smatraju da sve što je navedeno u izvješću nije rezultat rada gradonačelnika već gradskih službi, tvrtki i ustanova Grada. Pitamo se samo s kim surađuju i čiju politiku provode u ostvarivanju zacrtanih planova i projekata. Sve što se događa plod je sinergije svih koji su na rukovodećim mjestima, a gradonačelnik je izabran da provodi politiku vladajuće koalicije u Gradu Ogulinu.

Aktualni sat bio je veoma buran. Vijećnici su tražili čitanje odgovora na pitanja sa prethodnih sjednica i postavljali nova. Pitanja su bila vezana za uvođenje plina kao energenta u Gradskoj upravi, popravka cesta u Drežnici, rješavanje problema praznih poslovnih prostora u vlasništvu Grada, problema autobusnih stajališta u Gradu, financiranje Javne vatrogasne postrojbe.

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

Dnevni red obuhvatio je i donošenje važnih odluka: za građenje u Poduzetničkoj zoni, za izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Sabljaci, u svrhu davanja mogućnosti gradnje novog restorana na Sabljacima, gradnju turističke staze oko jezera i još nekih izmjena, poništenje koncesija za odvoz otpadnih voda i imenovanju ravnateljice Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke, za koju funkciju je nakon provedenog natječaja predložena gospođa Ankica Puškarić.

Prezentirani su i programi održavanja i gradnje komunalne infrastrukture koji su izvršeni u 2015. godini, kao i Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje grada Ogulina za 2016. godinu.

Na kraju je primljeno na znanje izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za prosinac 2015. i siječanj i veljaču 2016. godine, a sjednica je završila u 23 sata i 25 minuta. 

Karmela Matić

20

Ožu