ogulin

Novosti

18

Ožu

Održana 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, urednik

Na dan 17. ožujka 2021. godine (srijeda) održana je 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin poštujući sve propisane epidemiološke mjere, uz nazočnost gradonačelnika Dalibora Domitrovića, njegovih zmjenika te 15 gradskih vijećnika na čelu sa predsjednikom Gradskog vijeća Marinkom Hermanom. Ovo je bila vjerojatno posljednja  sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina u ovom sazivu.

Dnevni red sastojao se od 28. točaka. Nakon Izvješća o radu Policijske postaje Ogulin za 2020.. godinu, aktualnog sata i vijećnićkih pitanja uslijedila su Izvješća o radu i poslovanju gradskih ustanova za 2020. godinu i to Pučkog otvorenog učilišta Ogulin, Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke Ogulin, Zavičajnog muzeja Ogulin, Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin, Javne vatrogasne postrojbe Ogulin i Športske zajednice grada Ogulina koje su nazočni vijećnici podržali.

Uslijedilo je Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj- prosinac 2020. godine koje je uz podužu raspravu prihvaćeno sa 10 glasova ZA i 5 PROTIV. Sjednica je nastavljena uz jednoglasno prihvaćanje ostalih točaka dnevnog reda: prijedlog Statuta Grada Ogulina, prijedlog Poslovničke odluke o dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina, prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ogulin – UPU 1, prijedlog Odluke o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Ogulina, prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „ Bistrac“ Ogulin od roditelja – korisnika usluga, prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin, prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin, prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke, prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke, prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Ogulina, prijedlog I. izmjena Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2021. godini, prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesija za razdoblje od 2021. do 2023. godine, prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti u 2021. godini, izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu, prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Ogulina za 2021. godinu, prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Ogulina za 2020. godinu, prijedlog Godišnje analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2020. godinu i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Kao zadnju točku dnevnog reda gradski vijećnici primili su na znanje izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za prosinac 2020. godine, siječanj i veljaču 2021. godine.

 

Prigodnim riječima gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća sjednica je zaključena u 15 sati i 44 minute.

 

16

Ožu