ogulin

Novosti

20

Stu

Raspisan je natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Ogulina za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

  • Članak napisao/la, urednik

Gradonačelnik Grada Ogulina Dalibor Domitrović 16. studenog 2020. godine donio je novi Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Grada Ogulina kojim su utvrđene kategorije, uvjeti, kriteriji i postupak bodovanja za ostvarivanje prava na dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Ogulina kao i dodjela jednokratnih novčanih naknada za obrazovanje učenicima i studentima s područja Grada Ogulina.

Sredstva za stipendiranje osiguravaju se u proračunu Grada Ogulina i to u iznosu od 700,00 kuna za učenike i 1.000,00 kuna za studente.
U školskoj/akademskoj godini 2020./2021. dodijeliti će se ukupno 50 stipendija. Od toga 20 stipendija dodjeljuje se učenicima i to 6 za darovite učenike, 8 za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja i 6 stipendija za učenike slabijeg socijalnog stanja, a 30 stipendija dodijelit će se studentima i to 7 stipendija za darovite studente, 9 za studente koji se obrazuju za zanimanja iz STEM područja kao nova kategorija, 7 stipendija za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja i 7 za studente slabijeg socijalnog stanja.
Natječaj je objavljen 20.11.2020. i otvoren je 15 dana, zaključno sa 07.12.2020. godine.
Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu koji se može podići u Stručnoj službi Grada Ogulina, I. kat, soba br. 24. te na Internet stranici Grada Ogulina www.ogulin.hr gdje se nalaze sve potrebne informacije o uvjetima kao i podaci o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz zahtjev.

Tekst natječaja – Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Ogulina za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

2. Obrazac zahtjeva za dodjelu stipendija 2020 2021 daroviti učenici studenti

3. Obrazac zahtjeva za dodjelu stipendija 2020 2021 zanimanja iz STEM područja

4. Obrazac zahtjeva za dodjelu stipendija 2020 2021 deficitarnost zanimanja

5. Obrazac zahtjeva za dodjelu stipendija 2020 2021 slabiji socijalni status

6. Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Grada Ogulina

7. Odluka o broju i visini stipendija 2020 2021

8. Odluka o deficitarnim zanimanjima 2020 2021

9. Odluka o zanimanjima iz STEM područja 2020 2021

10. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija 2020 2021

19

Stu