ogulin

Novosti

07

Pro

Na sjednici Vlade usvojena većina prijedloga Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, administrator

Grad Ogulin je za prošlu 130. sjednicu Vlade, koja je održana prošli četvrtak u Karlovcu, predložio više točaka Dnevnog reda od kojih je većina usvojena.

Tako je Vlada temeljem prijedloga Grada Ogulina usvojila zaključak kojim podupire projekt Obilaznice Ogulina te je zadužila Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da u suradnji s društvom Hrvatske ceste osigura izradu studijske i projektne dokumentacije te da razmotri moguće modele financiranja. Hrvatske ceste su za ovaj projekt prošli mjesec okončale postupak javne nabave za izradu idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš. Najpovoljnija ponuda dostavljena je od tvrtki Projektni biro 45 i Institut IGH, vrijednost ponude iznosila je 350 tisuća kuna s PDV-om, a rok za dovršetak dokumentacije je 12 mjeseci. Prema planu Hrvatskih cesta u idućoj godini bi se provela nabava za izradu idejnih i glavnih projekata i za geodetske i geotehničke istražne radove, nakon čega slijedi ishođenje lokacijske i građevinske dozvole. Procijenjena vrijednost nabave ovih usluga iznosi 5,5 milijuna kuna, a rok za provedbu je 24 mjeseca. Procijenjena vrijednost cijelog projekta Obilaznice Ogulina iznosi 200 milijuna kuna.

Na sjednicu Vlade su na prijedlog Grada Ogulina, a nakon što su provedene sve prethodne aktivnosti, usvojene Odluke o darivanju zemljišta za izgradnju
novog dječjeg vrtića u bivšoj vojarni Sveti Petar i o darivanju zemljišta za potrebe rekonstrukcije Šenoine ulice. Spomenuta zemljišta su od strane Republike Hrvatske darovana Gradu Ogulinu sukladno Zakonu o upravljanju državnom imovinom koji uvjetuje niz aktivnosti koje Grad, više
ministarstava, DORH i druge državne institucije moraju izvršiti kao preduvjet da bi se proveo prijenos vlasništva. Zbog toga su, kako bi se na vrijeme pripremila sva potrebna dokumentacija, prije sjednice Vlade gradski službenici gotovo svakodnevno bili u kontaktu sa spomenutim državnim institucijama.

Na žalost, u slučaju prijenosa 40 hektara zemljišta za proširenje Poduzetničke zone, zbog prekida prošle sjednice Gradskog vijeća, niti prva pripremna aktivnost nije provedena. Naime na ovoj su sjednici gradski vijećnici trebali usvojiti odluku o proširenju Poduzetničke zone, što je prvi korak za provedbu postupka prijenosa vlasništva. Obzirom da to nije napravljeno, a niti niz aktivnosti koji slijede nakon toga, ova točka Dnevnog reda nije niti mogla biti uvrštena na Dnevni red sjednice Vlade.
Grad Ogulin je uz navedene točke predložio i projekt obnove starog Frankopanskog kaštela s uspostavom pješačke zone u centru grada. Radi se o projektu kojim se stari Frankopanski kaštel vraća u izvorno stanje. Provedba ovog projekta uvjetovana je dovršetkom projekta Obilaznice Ogulina, odnosno izmještanjem državne ceste D42 van centra grada. Naime, trenutno državna prometnica D42 prolazi neposredno ispod zidina kaštela. Što više, dio starih zidina je srušen upravo radi izgradnje D42. Teretni i ostali promet uslijed vibracija uzrokuje oštećenja na ovom spomeniku kulture, a isto tako onemogućava njegovu valorizaciju u povijesnom i turističkom smislu. Zbog toga je Grad predložio da se s pozicije Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja ili s pozicije Ministarstva kulture financira obnova Frankopanskog kaštela u Ogulinu i uspostava pješačke zone oko kaštela. Ovaj projekt nije uvršten u Dnevni red sjednice Vlade, međutim obnova Frankopanskog kaštela se već godinama, sukladno financijskim mogućnostima, provodi sredstvima Ministarstva kulture i Grada Ogulina te smo dobili potvrdu da će na taj način nastaviti provoditi i u narednim godinama.

07

Pro