ogulin

Novosti

03

Pro

Mjesec borbe protiv ovisnosti

  • Članak napisao/la, administrator

Mjesec borbe protiv ovisnosti
Povodom Mjeseca borbe protiv ovisnosti, Vijeće za prevenciju Grada Ogulina, u suradnji sa Županijskim povjerenstvom za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i Uredom za suzbijanje zlouporabe droga RH, organiziralo je predavanje na temu: „Problematika novih psihoaktivnih tvari“ koje je predavačica bila Smilja Bagarić i „Kriminal kao komplementarni dio današnjih trendova zlouporabe droga„ – predavač Dubravko Klarić.

02

Pro