ogulin

Novosti

22

Lis

Koordinacija gradonačelnika i čelnika gradskih tvrtki i ustanova

  • Članak napisao/la, administrator

18.10. u gradskoj upravi održana je prva koordinacija gradonačelnika s čelnicima gradskih tvrtki i ustanova. Ovo je prvi u nizu redovnih sastanaka koji će se u gradskoj upravi održavati dva puta svakog mjeseca i to svakog drugog i četvrtog petka u mjesecu. Na ovim sastancima će se koordinirati rad gradske uprave, gradskih tvrtki i ustanova.

Gradu Ogulinu u narednom razdoblju predstoji provedba niza velikih projekata od kojih su neki već u realizaciji ili u visokom stupnju pripremljenosti. Na provedbi tih projekata će osim Grada sudjelovati i gradske tvrtke i ustanove. Radi se o velikom broju kompleksnih projekata za čiju provedbu je nužna sinergija svih sudionika. Svrha koordinacija je da se poboljša učinkovitost provedbe ovih projekata, da se jasno odrede aktivnosti koje svaki sudionik mora provesti i odgovornosti za provedbu tih aktivnosti. Na koordinacijama će svi sudionici dobiti priliku reći s kojim problemima se sučeljavaju te će se zajednički moći usuglasiti prioriteti kako provedba najvažnijih projekata ne bi trpjela.

Za ilustraciju, veći projekti planirani u četverogodišnjem razdoblju od 2017. do 2021. godine, po područjima, navedeni su u nastavku.

ZAŠTITA OKOLIŠA
Sanacija odlagališta Sodol, izgradnja reciklažnog dvorišta, sortirnice i kompostane, opremanje kućanstava dodatnim kantama za otpad, nabavka dodatne opreme i strojeva za zbrinjavanje otpada i održavanje okoliša, projekt „Recikliraj za bolje sutra“ – ukupna vrijednost projekata iznosi preko 35 milijuna kuna.

RAZVOJ GOSPODARSTVA
U poduzetničkoj zoni osiguranje dodatnih 40 hektara za nove investitore, izgradnja rotorskog križanja i nove spojne ceste u Poduzetničku zonu Ogulin procijenjene vrijednosti 5 milijuna, daljnja izgradnja infrastrukture vrijedna 6,8 milijuna kuna, rekonstrukcija ulice Augusta Šenoe (pristup staroj poduzetničkoj zoni) vrijedna 3,5 milijuna kuna.

Neriješeni imovinsko-pravni odnosi koče većinu investicijskih i drugih projekata zbog čega se provodi nova katastarska izmjera na području Ogulina. Na području grada Ogulina ima 13 katastarskih općina. Izmjera za katastarsku općinu Otok Oštarijski vrijedna 3,0 milijuna kuna napravljena je prije tri godine. Izmjera za katastarsku općinu Ogulin vrijedna 3,2 milijuna kuna ugovorena je prošle godine i još uvijek je u tijeku, a na proljeće kreće katastarska izmjera Svetog Petra i Puškarića, procijenjena vrijednost iznosi 3,0 milijuna kuna nakon čega slijedi izrada katastarskih izmjera ostalih katastarskih općina.

RAZVOJ INFRASTRUKTURE
Rekonstrukcija prometnica Hačko – Bolnička, Ivane Brlić Mažuranić, kardinala Alojzija Stepinca, Šetalište Krlenac s priključkom na rotor, nerazvrstane ceste oznake K-355, rekonstrukcija ulaza u naselje Sveti Petar (preko „tunela“), nastavak rekonstrukcije Bukovničke ulice, rekonstrukcija prometnica Kučinić selo – brana Sabljaci, Bošt – D42 (spoj na A1), uređenje prometnice između pravoslavne crkve i ambulante, spojne ceste za novi dječji vrtić u Svetom Petru, daljnji nastavak izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda, energetska obnova javne rasvjete – ukupna vrijednost ovih projekata, bez kanalizacije i vodoopskrbe, iznosi preko 20 milijuna kuna. Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbe su projekti koji se kontinuirano provode sukladno financijskim mogućnostima.

KULTURA
Rekonstrukcija zgrade Pučkog otvorenog učilišta vrijedna preko 20 milijuna kuna i obnova Frankopanskog kaštela koja se kontinuirano provodi prema financijskim mogućnostima.

PREDŠKOLSKI ODGOJ
Proširenje postojećeg vrtića i izgradnja novog vrtića u Svetom Petru, produženi boravak djece u dječjim vrtićima – vrijednost ovih projekata iznosi preko 10 milijuna kuna.

SPORT
Energetska obnova sportske dvorane uz Prvu osnovnu školu i uređenje svlačionica u ovoj dvorani, uređenje prostorija za sportaše u teniskoj dvorani, izgradnja ŠRC Danci – vrijednost ovih projekata iznosi preko 10 milijuna kuna. U iznos nije uključena izvedba radova na ŠRC Danci, već samo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i priprema dokumentacije.

TURIZAM
Izgradnja šetnice uz jezero Sabljaci, uređenje šetnice Vučići – Klek, uređenje pristupa stazi prema Kleku na Bjelskom, projekt Susret s rijekom, skijalište Kranjčevka (nastavak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa) – vrijednost ovih projekata iznosi oko 10 milijuna kuna.

VATROGASTVO
Rekonstrukcija vatrogasnog doma DVD-a Turkovići vrijedna 3,5 milijuna kuna.

OBILJEŽAVANJE DANA GRADA I DRUGIH OBLJETNICA I MANIFESTACIJA
Radi se o manifestacijama koje se provode svake godine, a u njihovoj organizaciji, osim nositelja što je obično neka od gradskih ustanova, sudjeluju i gradske tvrtke i Grad. Primjerice, u vrijeme Adventa tvrtka Stambeno komunalno gospodarstvo pojačano se brine o čistoći grada, dok je Grad Ogulin zadužen za postavu ukrasne rasvjete i slično.

PROJEKTI DRUGIH NOSITELJA NA KOJIMA JE OGULIN PARTNER
Grad, gradske tvrtke i ustanove svojim aktivnostima koje poduzimaju nastoje olakšati i ubrzati realizaciju ovih projekata, a ujedno neke od njih Grad i sufinancira (CGO Babina Gora, Molinarijev most) ili ih djelom sam namjerava realizirati (dio Obilaznice, ulaz u Poduzetničku zonu). Radi se o investicijskim projektima privatnih tvrtki; Bjelin, Semmelrock stein+design, Reneteh, Monterra i druge, te javnih tvrtki; Retencija Ogulin (vrijednost preko 100 milijuna kuna), Obilaznica Ogulina (vrijednost preko 200 milijuna kuna), CGO Babina Gora (vrijednost oko 30 milijuna kuna), rekonstrukcija Molinarijevog mosta (vrijednost 3,5 milijuna kuna).

OSTALI PROJEKTI
U popisu nisu navedeni projekti poput sanacija kolničkih konstrukcija, uređenje parkirališta, dječjih igrališta, mjesnih odbora, informatizacije gradske uprave i slični koje Grad Ogulin provodi vlastitim resursima i ljudskim potencijalima pa vezano uz njih nije potrebna koordinacija s gradskim tvrtkama i ustanovama.

19

Lis