ogulin

Novosti

05

Srp

Karlovačka županija – pametna županija

  • Članak napisao/la, urednik

PROJEKT “KARLOVAČKA ŽUPANIJA – PAMETNA ŽUPANIJA”

Projektom se želi, uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), digitalizacije i razvojnog koncepta pametnog grada i pametnih zajednica, poboljšati funkcioniranje županijske, gradske i općinske uprave te ostvariti sljedeće ciljeve:
1. Demografska revitalizacija primjenom modernih rješenja koji utječu na kvalitetu života
2. Ojačati konkurentnost gospodarstva Karlovačke županije na temelju znanja i inovacija
3. Omogućiti održivo i racionalno upravljanje prirodnim resursima
4. Povećati kvalitetu i standard života stanovnika Karlovačke županije efikasnim korištenjem javne infrastrukture.
Zadatak Radne skupine je da, vodeći se ciljevima projekta, temeljem pregleda trenutnog stanja, odredi viziju i strateške ciljeve budućeg razvoja pametnih rješenja, tehnologija i aplikacija na području Karlovačke županije, do 2027. godine. Nakon određivanja vizije i strateških ciljeva, Radna skupina treba definirati konkretne mjere i aktivnosti koje je potrebno provesti za ostvarenje vizije i strateških ciljeva.
Da bi ostvarila postavljeni zadatak, Radna skupina je u ožujku 2019. godine pokrenula postupak nabave usluga za izradu Strategije i Akcijskog plana za provedbe strategije do 2022. godine. U provedenom postupku kao najpovoljnija je odabrana ponuda zajednice ponuditelja tvrtki InfoDom i InfoCumulus, s kojima je Karlovačka županija, 17. svibnja 2019. godine, sklopila ugovor o izradi. Vrijednost ugovorenih usluga iznosi 130.000,00 kn + PDV, a rok izrade konačne verzije traženih dokumenata je siječanj 2020. godine.

Kako bi se u izradu ovih ključnih dokumenata Županije uključilo što više dionika, razrađene su tri vrste anketa kojima će se anketirati građane, članove Radne skupine, županijske i gradske ustanove, jedinice lokalne samouprave, tvrtke, obrte i OPG-ove, nositelje ruralnog razvoja i udruge građana.

Anketi za građane može  se pristupiti putem ove poveznice.
Ostale ankete uputit će se dionicima putem e-mailova.

04

Srp