ogulin

Novosti

02

Kol

Kapela Sv. Bernardina Ogulin

  • Članak napisao/la, administrator

U sklopu Frankopanskog kaštela
istovremeno je sagrađena i kapela Sv. Bernardina koju je Bernardin
Frankopan dao izgraditi u čast svoga zaštitnika Sv. Bernardina. U ovoj crkvi, u 16. 17. i 18. st., obavljala se župska služba
Božja sve dok se nije sagradila 1785. god. nova župna crkva
Sv. Križa.

Sv. Bernardin
Kapela Sv. Bernardina

 
Prije osnivanja Grada župna crkva bila je crkva Sv. Jakova, samo
što nije bila prikladna za obavljanje službe Božje, jer je bila
u Turskim ratnim pohodima spaljena i opljačkana. Kapela ima oblik
kule jer je bila građena i u obrambene svrhe.

Biskup Glavinić 1695. piše sa zadovoljstvom
kako se u župnoj crkvi Sv. Bernardina služi misa na hrvatskom
(staroslavenskom) jeziku na radost puka. Biskupska vizitacija
1722. opisuje crkvu s tri oltara, slikama, inventarom, posuđem
i misalima na staroslavenskom i latinskom.

Sv. Bernardin
Kapela Sv. Bernardina

 

 Od 1883. kapela Sv. Bernardina je zapuštena,
često pretvarana u skladište i zatvor. Nakon II. Svjetskog rata
kapela Sv. Bernardina ne služi u sakralne svrhe. 

02

Kol