ogulin

Novosti

28

Tra

Kandidacijske i zbirne liste – izbori za MO

  • Članak napisao/la, urednik

Sjedište  Povjerenstva za provedbu izbora za članove mjesnih odbora grada Ogulina je u Ogulinu, Bernardina Frankopana 11, kontak telefon je 047 / 659 063

Na temelju članka  18. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 13/22 i 16/22 – ispravak), Povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora, objavljuje pravovaljano predložene liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora, kao i zbirnu listu:

PODSJETNIK o radu birackih odbora MO 2022

1_MO Desmerice
2_MO Donje Dubrave
3_MO Drežnica
4_MO Gornje Dubrave
5_MO Hreljin Ogulinski
6_MO Jasenak
7_MO Lomost,
8_MO Ogulin
9_MO Otok Oštarijski
10_Ponikve
11_Potok Musulinski
12_MO Prapuće-Zagrad
13_MO Proce
14_MO Ribarici
15_MO Salopek selo
16_MO Sveti Jakov
17_MO Sveti Petar-Puškarići
18_MO Trošmarija
19_Turkovići
20_MO Zagorje
21_MO Žegar-Podvrh

Objavljeno 28.04.2022 – 14:05

26

Tra