ogulin

Novosti

15

Svi

Javni pozivi povodom Dana Grada Ogulina 2024. godine

  • Članak napisao/la, admin

Odbor za proslavu Dana Grada Ogulina na prvoj sjednici održanoj 13. svibnja 2024. godine donio je odluku o raspisivanju Javnog poziva za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Ogulina i Javnog poziva za dostavu prijedloga programa za proslavu Dana Grada Ogulina.

Svi zainteresirani svoje prijedloge trebaju dostaviti najkasnije do 14. lipnja 2024. godine, a odvijanje programa povodom Dana Grada Ogulina u ovoj godini planira se od 9. do 22. rujna 2024. godine.

Prijedlozi programa za dodjelu javnih priznanja Grada Ogulina dostavljaju se na adresu: Grad Ogulin, Odbor za proslavu Dana Grada Ogulina, B. Frankopana 11, 47300 Ogulin ili elektroničkim putem u PDF formatu na e-mail adresu: episarnica@ogulin.hr .

Prijedlozi programa za proslavu Dana Grada Ogulina podnose se isključivo putem sustava SOM natječaji.

Poveznica na registraciju i prijavu za u sustav SOM:

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: podrska@som-system.com

NAPOMENA: Tehnička podrška dostupna je ISKLJUČIVO u slučaju problema pri registraciji u
sustavu i tehničkih poteškoća prilikom ispunjavanja i podnošenja e-prijava.

Tekst Javnog poziva dostupan je na linku :

Javni poziv za dostavu prijedloga programa za proslavu Dana Grada Ogulina

Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Ogulina

13

Svi