ogulin

Novosti

06

Srp

Javna rasprava o prijedlogu I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Sabljaci – UPU 8

  • Članak napisao/la, administrator

Javna rasprava o prijedlogu I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Sabljaci – UPU 8

Upravni odjel za stambeno komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinskopravne poslove Grada Ogulina, objavio je JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Sabljaci – UPU 8 te stavlja na javni uvid Prijedlog I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Sabljaci – UPU 8.

06

Srp