ogulin

Novosti

09

Svi

Gradonačelnici i načelnici se sastali radi problema zbrinjavanja otpada

  • Članak napisao/la, administrator

 

Na inicijativu gradonačelnika Dalibora Domitrovića u Gradskoj vijećnici Grada Ogulina je održan sastanak susjednih gradova i općina vezan za provedbu Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Na sastanku su pored stručnih službi gradske uprave nazočni bili zamjenica gradonačelnika Ivana Salopek Šumonja, načelnici općine Josipdol Zlatko Mihaljević, općine Tounj Ivica Sopek, općine Saborsko Marko Bićanić, općine Bosiljevo Josip Kasun, zamjenik načelnika općine Plaški Ivan Šego te direktorica tvrtke Komunalac Vrbovsko Nikolina Osojnički.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom obvezao je sve jedinice lokalne samouprave da do kraja siječnja 2018. godine donesu planove gospodarenja otpadom te prema suvremenim standardima, koji podrazumijevaju razvrstavanje i recikliranje, organiziraju zbrinjavanje otpada na svom području. Kako bi ispunio ovu obvezu Grad Ogulin je krenuo u izgradnju reciklažnog dvorišta, sortirnice i kompostane.

Razlog sastanka bio je, a s ciljem smanjenja troškova zbrinjavanje otpada,ponuditi susjednim općinama i gradovima zajedničko korištenje ovih postrojenja. Primjeri dobre prakse, gdje je na ovaj način riješenozbrinjavanje otpada, su tvrtke PRE-KOM d.o.o. iz Preloga i Ponikve d.o.o. sotoka Krka. Načelnici i gradonačelnici su se oko ovih tvrtki, bez obzira nastranačku pripadnost, udružili kako bi riješili ovaj zajednički problem. 

Naime, svi gradovi i općine neće moći graditi svoje sortirnice i kompostane jer minimalna potrebna količina razvrstanog otpada da bi sortirnica bila financijski održiva i da bi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao njenu izgradnju iznosi 8.000 tona godišnje. Ovu količinu niti Ogulin ne može sam osigurati jer trenutno godišnje prikupi ukupno 10.000 tona nerazvrstanog otpada, a to znači da bi udio razvrstavanja trebao biti 80% da bi se prikupila potrebna količina razvrstanog otpada, što je u bližoj budućnosti nerealno za očekivati.

Uz to, obzirom da će većina odlagališta otpada u Republici Hrvatskoj, pogotovo onih manjih, uskoro biti zatvorena, susjednim općinama i gradovima je, u slučaju da Sodol ipak ostane otvoren, ponuđena mogućnost odvoza otpada na ovo odlagalište. Trenutno je u tijeku sanacija ovog odlagališta s nastavkom odlaganja do otvaranja CGO Babina Gora nakon čega će i ovo odlagalište sigurno biti zatvoreno, pa će se sav nerazvrstani otpad morati odvoziti na Babinu Goru.

Predstavljena ideja je prihvatljiva načelnicima susjednih općina, iako već neki imaju ugovore za odvoz i privremene sortirnice, s obzirom da blizina Grada Ogulina znači manje troškove zbrinjavanja i manju cijenu odvoza otpada. Na ovom sastanku su gradonačelnici i načelnici susjednih općina načelno obaviješteni planovima Grada Ogulina i o opcijama koje se njima otvaraju, a u kasnijim fazama realizacije projekta će se detaljnije usuglasiti stavovi.

Grad Ogulin

 

07

Svi