ogulin

Novosti

18

Svi

Građanstvu predstavljen projekt Zaštita Grada Ogulina od poplava

  • Članak napisao/la, urednik

Na Trgu Petra Stipetića u Ogulinu, kod Golubice, održano je predstavljanja Projekta zaštita Grada Ogulina od poplava za građanstvo u periodu od 10 do 13 sati od strane Hrvatskih voda putem agencije za provedbu vidljivosti Projekta – Libra. Postavljen je informativni štand gdje su se građani putem letaka i razgovora mogli informirati o Projektu i upoznati se s njegovim ciljevima i u konačnici korisnim rezultatima.

Štand je posjetio i predstavljanje podržao u ime Grada Ogulina zamjenik gradonačelnika Daniel Vukelja.

Cilj projekta je smanjenje poplavnog rizika, odnosno poboljšanje sustava obrane od poplava Grada Ogulina.

Ovim Projektom će se povećati stupanj sigurnosti grada Ogulina od poplavnih događaja. Osnovni cilj poduzimanja zahvata je smanjenje poplavnih rizika grada Ogulina kroz izgradnju retencijsko-zahvatne građevine Ogulin koja će ublažiti vodne valove velikih voda ovog područja, kao i mjerama čišćenja Đulinog ponora.  Potreba za ovim projektom je evidentna s obzirom na to da grad Ogulin u postojećem stanju bilježi kontinuirane poplavne događaje s raznim stupnjevima materijalne štete (zadnji koji su se dogodili tijekom 2017. godine). Planirani zahvat predstavlja poboljšanje aktualnog sustava obrane od poplava pri nailasku velikih voda, a time i povećanje stupnja zaštite grada Ogulina.

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projekta iznosi 186.192.281,00 kuna (uključujući PDV), a projekt je sufinancirala Europska unija u okviru Operativnog programa za „konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

 

15

Svi