ogulin

Novosti

26

Lis

Grad Ogulin raspisao natječaj za učeničke stipendije

  • Članak napisao/la, admin

Grad Ogulin raspisao je natječaj za dodjelu stipendija učenicima Grada Ogulina za školsku godinu 2023./2024. Učenicima će se dodijeliti ukupno 20 stipendija i to 6 stipendija za darovite učenike, 8 stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja i 6 stipendija za učenike slabijeg socijalnog stanja. Učenici se mogu prijaviti u više kategorija stipendiranja, ali pravo na stipendiju mogu ostvariti samo u jednoj kategoriji.

Visina stipendije za učenike u školskoj 2023./2024. godini iznosi 100,00 eura, a isplaćuje se mjesečno za jednu školsku godinu.

Zahtjevi za dodjelu stipendija podnose se Povjerenstvu za stipendiranje učenika isključivo elektroničkim putem, putem sustava SOM natječaji, u roku od 15 dana od dana objave, odnosno do 10. studenog 2023. godine. Prijedlog Rang lista za učenike Povjerenstvo će objaviti na oglasnoj ploči Grada Ogulina, Bernardina Frankopana 11 i službenoj stranici Grada (www.ogulin.hr) u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Za sve potrebne informacije kandidati se mogu obratiti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu elektroničke pošte stipendije@ogulin.hr .

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima
Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Grada Ogulina
Odluka o broju i visini stipendija
Odluka o deficitarnim zanimanjima
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija

Poveznica na registraciju i prijavu za u sustav SOM:

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register
LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Upute za prijavitelje

Tehnička podrška vezano za e-prijave:

e-mail: podrska@som-system.com

NAPOMENA: Tehnička podrška dostupna je ISKLJUČIVO u slučaju problema pri registraciji u
sustavu i tehničkih poteškoća prilikom ispunjavanja i podnošenja e-prijava

24

Lis