ogulin

Novosti

14

Stu

Grad Ogulin povodom blagdana Božića isplaćuje naknadu djeci nezaposlenih roditelja

  • Članak napisao/la, urednik

Grad Ogulin je temeljem Socijalnog programa Grada Ogulina za 2023. godinu predvidio naknadu za
blagdan Božića za djecu do 15 godina starosti čiji su oba roditelja nezaposlena te djecu s područja
Grada smještena u udomiteljskim obiteljima.


Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Ogulin će prema službenoj evidenciji kojom raspolaže
dostaviti popis djece čija su oba roditelja nezaposlena i popis djece s područja Grada smještene u udomiteljskim obiteljima, prema kojima će biti izvršena isplata jednokratno u novcu prigodom blagdana Božića. Roditelji koji nisu u službenoj evidenciji Zavoda, a oba su nezaposlena i imaju djecu do 15 godina starosti i imaju prebivalište na području Grada mogu i sami podnijeti zahtjev za naknadu. Uz zahtjev dužni su priložiti odgovarajuću dokumentaciju (potvrde Zavoda za zapošljavanje za oba roditelja da su nezaposleni, presliku rodnog lista za djecu, preslike osobnih iskaznica oba roditelja te OIB za roditelje i djecu).


Naknada povodom blagdana Božića može se odobriti za dijete do 15 godina starosti i samohranom
roditelju koji je nezaposlen uz uvjet da samohrani roditelj i dijete imaju prebivalište na području Grada. Uz zahtjev dužni su priložiti odgovarajuću dokumentaciju (potvrdu Zavoda za zapošljavanje za samohranog roditelja da je nezaposlen, presliku rodnog lista za djecu, presliku osobne iskaznice roditelja, OIB za roditelje i djecu te ostalu potrebnu dokumentaciju).
Navedeni roditelji ovu naknadu mogu ostvariti podnošenjem zahtjeva Stručnoj službi Grada Ogulina, I. Kat ili na e-mail adresu: episarnica@ogulin.hr.

Potrebna dokumentacija:

Obrazac zahtjeva
Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka
Osobne iskaznice za roditelje
Potvrde Zavoda za zapošljavanje za roditelje
Rodni list za dijete
OIB za roditelje i dijete
Ostala dokumentacija (po potrebi).

Zahtjevi se primaju do 08. prosinca 2023. godine, a za sve eventualne informacije možete se obratiti na broj telefona 047/659-036 i 047/522-612 te na e-mail: grad-ogulin@ogulin.hr.
Napominjemo da korisnici zajamčene minimalne naknade koji imaju djecu do 15 godina starosti
ostvaruju ovu naknadu temeljem dostavljenog popisa Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni
ured Ogulin, te nisu dužni podnositi poseban zahtjev.

14

Stu