ogulin

Novosti

09

Kol

Dobrotvorna podupirajuća društva

  • Članak napisao/la, administrator

Ogulinski kraj između ostalih specifičnosti koje ima, obogaćen je i društveno-kulturno-caritativnom djelatnošću kroz dobrotvorno podupirajuća društva.

Danas (1. rujna 2011.) u Ogulinskom području djeluje 5 dobrotvornih podupirajućih društava osnovanih na obnoviteljskim skupštinama nakon 1991. godine:

DPD Sv. Rok – Lomost
DPD Sv. Josip – Prapuće-Zagrad
DPD Sv. Antun – Žegar-Podvrh
DPD Sv. Marko iz Skradnika
DPD Uzašašće Isusovo s Cerovnika nedavno osnovano

Vrijedni i požrtvovni članovi, unatoč komunističkoj represiji, ljubomorno su čuvali i sačuvali znakovlje društva – barjak, knjige, popise članova, arhivsku građu, dokumentaciju itd. Tek nakon demokratskih izbora uslijedile su obnoviteljske skupštine. Uz postojeća društva, ova Modruško-ogulinska udolina ima ovakvih preko 20 evidentiranih DPD-a što ovaj kraj čini specifičnim u takvom načinu organiziranja druženja i pomaganja članova i svih zainteresiranih.

Popis osnovanih DPD društava do prve polovine 20. st.
Izvor: državni arhiv u Zagrebu

1922. – DPD Sv. Roka u Lomostu, Ogulin,
1922. – DPD Sv. Antun u Ogulinu,
1926. – DPD Sv. Josip u Ogulinu,
1926. – DPD Sv. Juraj u Puškarić Selu, Ogulin,
1927. – DPD Sv. Mihovil na Boštu, Ogulin,
1931. – DPD Sv. Jakob u Ogulinu,
1931. – DPD Sv. Anton u Oštarijama,
1933. – DPD Sv. Ilija u Turković Selu, Ogulin,
1934. – DPD Sv. Juraj u Zagorju, Modruško Zagorje, Ogulin,
1934. – DPD Sv. Križa u Ogulinu,
1934. – DPD Sv. Trojstva u Sabljak Selu, Ogulin,
1935. – DPD Sv. Nikola u Hreljinu Ogulinskom, Ogulin,
1935. – DPD Sv. Nikola u Kućinić Selu, Ogulin,
1936. – DPD Sv. Vid u Bertović Selu kod Modruša,
1936. – DPD Sv. Antun u Ogulinu,
1936. – DPD Sv. Jakova u Ogulinu,
1936. – DPD Sv. Srca Isusovog u Ribarić Selu, Ogulin,
1936. – DPD Sv. Marko u Skradniku, Ogulin,
1936. – DPD Sv. Antun u Žegaru, Ogulin,
1938. – DPD Sv. Ivan u Ogulinu,
1938. – DPD Sv. Katarina u Oštarijama, Ogulin,
1938. – DPD Sv. Katarine Šušenjevo Selo, Oštarije,
1940. – DPD Sv. Antun u Modrušu, Ogulin,

Kroz statističke podatke moguće je odmah primijetiti raznovrsnost članstva i njegovog djelovanja koje se okupljaju oko pojedinih crkava i kapela, a svoje ulogu osobito prezentiraju procesijama, pobožnostima, karitativnim akcijama, hodočašćima, čuvanjem instrumenata i narodne nošnje osobito u svojim domovima koje su gradili uglavnom svojim sredstvima. Iako su im komunističke vlasti te zgrade otuđile, svojom požrtvovnošću i upornošću poneka Društva ponovno su ih uspjela vratiti u svoje vlasništvo te pokušavaju steći “staru slavu djedovine”. U pet DPD-a organizirano je više stotina članova i obitelji te im broj raste, a raduje nas i činjenica kako je i više svećenika uključeno u njihov rad te su im uz duhovnu podršku ujedno i motivatori pojedinih aktivnosti. (Antun Luketić, župnik župe Usnesenja Blažene Marije Djevice, Oštarije – rujan 2011.)

09

Kol