ogulin

Novosti

04

Sij

Članovi udruge „Radost“ prošlu godinu pamtit će po brojnim projektima

  • Članak napisao/la, administrator

Aktivno se radilo i na projektima „Tolerancija među različitostima“ kojeg je financijski pratio Grada Ogulina, te „Tolerancija među različitostima – nastavak„ za čiju provedbu su sredstva osigurana od Karlovačke županije. Cilj oba projekta bila je inkluzija i integracija djece s teškoćama u razvoju u odgojno obrazovni sustav i društvo u cjelini. Kako bi se u udruzi mogle neometano odvijati uobičajene poslovne aktivnosti, te kako bi se mogle pravodobno zadovoljiti potrebe svih članova osigurana su sredstva od Karlovačke županije. „Bolja tehnička podrška – kvalitetnije socijalne usluge“ naziv je trogodišnjeg programa čija je provedba započela 1.1.2016. godine, s ciljem jačanja ljudskih resursa udruge čime je osnažen položaj osoba s invaliditetom. Zahvaljujući sredstvima donatora zaposlena je administrativna djelatnica udruge na dva radna sata na određeno vrijeme. Tako je kroz svakodnevni rad članovima osigurana kvalitetnija socijalna podrška, ali i njihovo aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice kroz ostale projekte i aktivnosti udruge. Voditelji spomenutih projekata, ali i volonteri ovih dana tako vrijedno rade na pripremi izvješća o realiziranim projektima i programima.

Karmela Matić

 

02

Sij