ogulin

Novosti

02

Srp

Članovi Savjeta mladih Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, administrator

 Savjet mladih 2016.

1. Ines Galetić Žagar – predsjednica                mob. 099 789 7855
            e-mail: inesgaletic@gmail.com

    Ena Pađen                                                          mob. 091 760 6027
            e-mail: ena.paden@gmail.com

2. Kirasić Mateja – zamjenica predsjednika    mob. 098 160 1477
            e-mail: mateja-og@net.hr

     Zvonimir Zubčić                                                 mob. 091 786 0686
            e-mail: zzvonimir91@gmail.com

3. Krznarić Ana – članica                               mob. 099 415 6611
            e-mail: ana.krznaric.og@gmail.com

    Marija Salopek Mirosavljević                     mob. 098 908 8528
            e-mail: marijasalopek.m@gmail.com

4. Loos Theodora Tiha – članica                         mob. 091 976 7529
            e-mail: tiha.loos@gmail.com  
  
    Adrijana Puškarić
                                     mob. 098 131 2865            
            e-mail: adrijana.puskaric55@gmail.com

5. Fumić Tanja – članica                               mob. 091 185 5427
            e-mail: tanjaf61@gmail.com

   Ivan Vučić                                                    mob. 095 398 0418
            e-mail: ivanvucic1602@gmail.com

6. Luketić Lucija – članica                                  mob. 097 711 88467
            e-mail: luketiclucija@gmail.com

    Ivana Sušanj                                                  mob. 095 562 0306
            e-mail: ivana.susanj96@gmail.com

7. Tonković Davorka – članica                         mob. 098 924 1636
            e-mail: davorka.tonkovic@gmail.com

    Antonela Kirasić  

 

 

 Novi Savjet mladih izabran je 19. srpnja 2012.

1. Mario Sušanj – predsjednik
            e-mail: mario.susanj27@gmail.com
2. Antonela Francetić – zamjenica predsjednika
            e-mail: nellyvip@live.com
3. Anamarija Brozović
            e-mail: anamarijabrozovic@gmail.com
4. Neven Dubić
            e-mail: neven.dubic@gmail.com
5. Anamarija Glad
            e-mail: mia_og@hotmail.com
6. Dejan Šimić
            e-mail: simic.dejan9@gmail.com
7. Karla Tripalo
            e-mail: karla.og@hotmail.com

 

Savjet mladih od 19. srpnja 2012.

 Anamarija Brozović, Antonela Francetić, Mario Sušanj, Dejan Šimić, Anamarija Glad i Karla Tripalo

 

 ================================================

 

Savjet mladih od 18. prosinca 2009.

1. Hrvoje Magdić – predsjednik
            e-mail: hrvoje.magdic@ka.htnet.hr
2. Marina Stipetić – zamjenica predsjednika
            e-mail: stipetic.marina1@gmail.com
3. Sani Francetić
            e-mail: sani.francetic@ka.t-com.hr
4. Branko Rumenović
            e-mail: branko.rumenovic@gmail.com
5. Vedrana Sabljak
            e-mail: vedrana.sabljak@gmail.com
6. Matea Stipetić
            e-mail: brasil10@net.hr
7. Martina Turković
            e-mail: martina.turkovic@gmail.com

 

 Branko Rumenović, Hrvoje Magdić,
Martina Turković, Marina Stipetić i Sani Francetić
 
 
 
================================================

 

Savjet mladih od 4. rujna 2007.

 

1. Sani Francetić – predsjednik

            e-mail: sanchy1307@gmail.com

2. Branko Rumenović – zamjenik predsjednika
            e-mail: branko.rumenovic@gmail.com

3. Antonela Francetić
            e-mail: nellyvip@live.com

4. Tea Salopek
            e-mail: salopek.tea@gmail.com

5. Marina Stipetić
            e-mail: stipetic.marina1@gmail.com

6. Martina Turković
            e-mail: martina.turkovic@gmail.com

7. Andrej Zubčić

            e-mail: andrej_zubcic@yahoo.com

 


Dio članova Savjeta mladih grada Ogulina 4. rujna 2007.
 

02

Srp