ogulin

Novosti

30

Lip

Broj stanovnika u Ogulinu – usporedba 2011. i 2001.

  • Članak napisao/la, administrator

Broj stanovnika Ogulina - usporedba 2011. i 2001. Državni zavod za statistiku objavio je prve neslužbene rezultate popisa stanovništva Republike Hrvatske, a ovdje sa njihovih web stranica donosimo usporedne podatke broja stanovnika danas i prije 10 godina u samom Ogulinu sa bližom okolicom (Lomost, Proce, Prapuće, Zagrad, Žegar, Podvrh, Vučići, Pešćenica, Sv. Rok, Sv. Jakov, Bošt itd.) i ostalim naseljima Ogulina.

29

Lip