ogulin

Novosti

29

Kol

Badminton klub Ogulin

  • Članak napisao/la, administrator

U, Ogulinu djeluje od 6. lipnja 1992. god. Badminton klub «Ogulin». Ideja koja je živjela godinama, od ranih 60 – ih, mogla se realizirati saznanjem da je 1991. god. osnovan Hrvatski badmintonski savez – HBS sa 2 zagrebačka i jednim osječkim klubom kojima se ubrzo priključuju riječki pa zatim kao 5 – ti klub saveza i ogulinski.

Od osnivanja do danas organi kluba djeluju u istom sastavu, dakle već jedanaest godina predsjednik kluba je Tomislav Luketić, tajnik Nikola Komazec, a među osnivačima su još i Nada Komazec, Vlasta Luektić, Vilim Dolušić, Tomislav Zrnc, Boris Kosanović, Rajka Pernar, Mario Jutt, Zdravko Borić, Mira Zorić, Mario Pavić, Petar Malnar, Jadranka Salopek, Janko Pozaić, Ivica Kalmar, Rada Kalmar, i Ksenija Maravić.

Vlasta i Tomislav Luketić
Vlasta i Tomislav Luketić

Klub djeluje u okviru Zajednice športskih udruga grada Ogulina, član je Hrvatskog badmintonskog saveza – HBS – a, a preko njega i IBF – a, međunarodne badmintonske federacije kao i EBU – a, europske badmintonske unije.

S obzirom da klub upražnjava 2 – 3 puta tjedno termine od sat vremena u Sokolskom domu, i to na jednom igralištu, orjentacija kluba više je rekreativna, a manje športsko natjecateljska.

U svojoj relativno kratkoj povijesti 40 – ak članova kluba aktivno je igralo badminton. Uprkos svemu klub je smogao snage i natjecateljski nastupati.

Danas u okviru HBS – a djeluje 20 – ak klubova, a prvenstvo HBS – a provodi se turnirskim sustavom u 3 ciklusa u natjecateljskoj sezoni koja se poklapa sa školskom godinom, regionalizirano je i stupnjevano u 2 jakosne skupine.  

Bodovni saldo nakon 3 ciklusa daje plasman na rang listi HBS – a. Ogulinski klub potpao je u regiju zapad zajedno sa Istrom i Primorjem.

Posebno aktivan Klub je u veteranskoj konkurenciji (igrači stariji od 35 godina). Zanimljivo je da je prvo državno prvenstvo za veterane održano 1994. god. na Bjelolasici u organizaciji B. K. Ogulin.

Od tada pa sve do danas redovito se organizira to natjecanje i već pomalo postaje tradicionalno. 6 – o mjesto Jutt Maria na prvom državnom prvenstvu za veterane i 4 uzastopna od ukupno 6 7 – ih mjesta Tomislava Luketića najbolji su dosezi ogulinskih igrača u pojedinačnoj konkurenciji dok je par Saks Radovan – Jutt Mario na prvom prvenstvu bio 4 – ti, a par Božićević Josip – Luektić Tomislav i 1994. i 1996. god. 5 – i u državi. Mješoviti par bračnog para Luketić – Vlasta i Tomislav 2000 – te godine osvaja izvrsno 2. mjesto u državi. Te iste godine Vlasta Luketić osvaja brončanu medalju u igri ženskih parova na državnom prvenstvu sa jednom zagrebačkom igračicom. 2002. god. bračni par Luketić vraća se sa državnog prvenstva iz Varaždina sa brončanom medaljom u konkurenciji mješovitih parova.

U seniorskoj konkurenciji u natjecateljskoj sezoni 98/99 Budimir Bratanić zauzima 16 – 17 mjsto u državi i od tada svake natjecateljske sezone spomenuti igrač biva plasiran ispod 20 – og mjesta u državi na kraju sezone od cca 100 – injak igrača koji su rangirani. U regiji zapad Budimir Bratanić zauzima od 17 – ak rangiranih igrača prvo ili drugo mjesto već šestu godinu zaredom dok je Luketić Tomislav u regiji među prvih šest igrača, a u državi oko 42 – og mjesta.

Četiri godine zaredom na ciklusu turnira na kojima nema pravo nastupati prvih 12 rangiranih igrača u državi ( ti turniri namjenjeni su rekreativno najtecateljskoj skupini) a održavaju se u mjesečnom ciklusu sa mastersom na kraju sezone Budimir Bratanić zauzima 2. ili 3. mjesto od 50 – ak rangiranih dok Luketić Tomislav biva među prvih 15 – ak u ovoj sezoni 2003/04. god. a koja je još u tijeku.

Od organizacijskih aktivnosti klub je organizirao 20. i 21. veljače 1999. god. seniorsko prvenstvo RH, 21. 09. 2003. god. organiziran je turnir u parovima za prvenstvo RH (jedan od 3 turnira u ciklusu). 2003. god. klub daje logistiku za organizaciju ljetnog kampa i desetodnevnih priprema badmintonske reprezentacije podmladka. Pomaže kod organizacije badmintonskih aktivnosti u okviru radničkih sportskih igara na Bjelolasici (npr. Pliva) itd.

U okviru svojih skromnih mogućnosti klub je iznašao snage da okupi i mlade snage od kojih valja spomenuti Ivu, Anu i Leu Luketić, Tamaru Herman, Petru Đankić, Ivu Ceranić, Andru Bratanića.

Isto tako klub daje logistiku rekreativnim skupinama koje povremeno dolaze igrati badminton.

Za ljubitelje badmintona veoma dobra adresa na internetu je www.cba.hr – službene stranice HBS – a sa svim aktualnostima kako domaćim tako i svjetskim (preko linkova), tu su razni pravilnici saveza, kalendar, izvadak iz pravila, službeni rezultati, rang liste, adrese unutar saveza, novosti itd.

 

Kontakt osoba B.K. Ogulin je Tomislav Luketić, tf. 098 – 499741.

 

U prilogu ovog kratkog prikaza kluba dani su kratki sažetci badmintonske igre dostatni za razumjevanje i početak.

Sažetak pravila igre badmintona

Badminton je po svojim karakteristikama šport koji ima sličnosti sa tenisom i odbojkom (broji se kao u odbojci – stara pravila,a igra kao tenis).

Žrijebom se odredi tko će servirati.Igra započinje tako da server iz svog desnog servisnog polja servira suparniku u dijagonalno servisno polje i pri tome i server i primatelj moraju se nalaziti unutar servisnih polja i nesmiju doticati linije.Nakon što je servis izveden igrači se mogu slobodno kretati po cijelom terenu.Server nesmije poskakivati.Servis se izvodi ispod visine struka (kuka),dakle izrazito odozdola.U badmintonu samo server može osvajati poene.Ukoliko server učini pogrešku rezultat se ne mjenja,ali serviranje preuzima njegov suparnik (stara pravila odbojke).Poslije svakog osvojenog poena igrač prelazi iz jednog servisnog polja u drugo (mjenja naizmjence strane serviranja,lijevu i desnu).Ako je igrač na servisu i ima paran broj poena (i nula) onda servira iz desnog servisnog polja,a ako ima neparan broj poena servira iz lijevog servisnog polja.

Pogreške su ako loptica padne na pod,pogodi mrežu,dotakne nekog od igrača ili je igrač udari dva puta uzastopno,ako lopticu igrač baci van lilnije igrališta (“aut”) učinio je također pogrešku.Ne smije se prijeći reketom preko mreže prije nego se udari loptica.Zabranjeno je dodirnuti tijelom,odjećom ili reketom mrežu.Nije dozvoljeno “nositi” lopticu reketom (loptica se udara kratko,resko,snažno).Greška je i hotimično ometanje suparnika.

Igraju se gemovi do 7 poena. Igra se na 3 dobivena gema (dakle može biti 3:0, 3:1 ili 3:2). Igra se može produžiti za 2 poena, samo onda ako je rezultat 6:6 poena, na traženje igrača koji je prvi došao do 6 poena (dakle onog igrača koji ne servira, odnosno igrača koji u tom trenutku prima servis). Tada se igra do 8 poena (rezulatat može biti ili 8:6 ili 8:7 u poenima). Vidimo da se ne igra na dva razlike u poenima. Isto tako mogu se igrati gemovi do 9, 11, 15 ili 21 poen


PAROVI:

Na početku gema,te svaki put kad strana stekne pravo na serviranje,servis se izvodi iz desnog servisnog polja.

Igrač koji servira na početku gema,servirat će i primati servis nalazeći se u svom desnom servisnom polju onda kad njegova strana nema poena ili ima paran broj poena,a u drugom slučaju to će činiti nalazeći se u lijevom servisnom polju.

Igrač koji prima servis na početku gema,primat će servis i servirati nalazeći se u svom desnom servisnom polju onda kad njegova strana nema poena ili ima paran broj poena,a u drugom slučaju to će činiti nalazeći se u lijevom servisnom polju.

Pravo na servis prelazi redom s početnog servera u gemu na početnog primatelja u tom gemu,potom od toga igrača suigraču,potom suparniku,potom suparnikovom suigraču i tako dalje.Dakle samo prvi puta i to na početku gema par koji servira,servirati će samo jedanput,a svaki drugi puta,svaki par servirati će dvaput.Za ispravan tijek igre potrebno je obratiti pozornost na to da li ima par koji preuzima servis paran broj (i nula) poena ili neparan broj poena.Isto tako gleda se i par koji prima servis da li ima paran broj (i nula) ili neparan broj poena.Pri tome su moguća 4 razna slučaja s obzirom na parnost poena servera i primatelja.Na taj način postignuto je to da svako svakome servira i svatko od svakoga prima servis i na desnoj (forhend) i na lijevoj (bekend) strani.

U novom gemu može bilo tko od dvojice igrača prvi servirati,odnosno bilo tko primati servis.

Niti jedan igrač ne smije servirati izvan reda,primati izvan reda,ili primati dva uzastopna servisa u istom gemu.

Linije su debele 4 cm.

Servisno polje za igru parova je kraće,a šire od onog za igru pojedinaca.

Adresa Hrvatskog badmintonskog saveza HBS-a na internetu je veoma dobra i ima izvadak iz pravila,kalendar,odlazak na europsku i svjetsku adresu badmintonskih federacija,novosti,rezultate,rang liste, adrese unutar HBS-a itd.,a glasi: http://www.cba.hr

    Tomislav Luketić, dipl.inž.

 

29

Kol