ogulin

Novosti

01

Ruj

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, urednik

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRADSKO VIJEĆE
GRAD OGULIN

KLASA: 024-03/22-03/ 80
URBROJ: 2133/02-02-22-1
Ogulin, 31. kolovoza 2022.

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

SAZIVAM

8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 08. rujna 2022. godine (četvrtak) s početkom u 09:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D:

1.  Aktualni sat
2.  Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine
4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ogulina za 2022. godinu
5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin od roditelja – korisnika usluga
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za raspisivanje javnog natječaja za zamjenu ili kupoprodaju nekretnina k.č.br. 2730 i 2731 k.o. Jasenak
7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
8. Izvješće o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja Grada Ogulina u 2021. godini
9. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za travanj – lipanj 2022. godine

 

Predsjednik Gradskog vijeća

Marinko Herman struč. spec. krim., v.r.

e-Sjednice Grada Ogulina

 

 

01

Ruj