ogulin

Novosti

06

Lip

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina

  • Članak napisao/la, urednik

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRADSKO VIJEĆE
GRAD OGULIN

KLASA: 024-03/22-03/ 50
URBROJ: 2133/02-02-22-1
Ogulin, 06. lipnja 2022.

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina

SAZIVAM

7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 14. lipnja 2022. godine (utorak) s početkom u 9:00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D:

1. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata člana Gradskog vijeća – svečana prisega
2. Prijedlog Odluke o razrješenju potpredsjednice Gradskog vijeća
3. Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća
4. Aktualni sat,
5. Izvješće o radu i poslovanju Vodovoda i kanalizacije d.o.o.za 2021. godinu
6. Izvješće o radu i poslovanju Stambeno komunalnog gospodarstva d.o.o. za 2021. godinu
7. Izvješće o radu i poslovanju Radio Ogulina d.o.o. za 2021. godinu
8. Izvješće o radu i poslovanju Turističke zajednice Grada Ogulina za 2021. godinu
9. Izvješće o radu i poslovanju Područne vatrogasne zajednice Ogulin za 2021. godinu
10. Izvješće o radu i poslovanju Športske zajednice Grada Ogulina za 2021. godinu
11. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2022. godinu,
12. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2022. godinu,
13. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2022.godinu,
14. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu,
15. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu,
16. Prijedlog I. izmjena Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2022. godini,
17. Prijedlog II. izmjena Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2022. godinu,
18. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu,
19. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin
20. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi
21. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Ogulina
22. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama i korištenje kabelske kanalizacije u vlasništvu Grada Ogulina
23. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova
24. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Musulinski Potok
25. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Mandatne komisije
26. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru Odbora za financije i gradski proračun
27. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru Odbora za gospodarski razvoj Grada
28. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru Odbora za branitelje
29. Prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Ogulinu
30. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za siječanj – ožujak 2022. godine

 

Predsjednik Gradskog vijeća

Marinko Herman struč. spec. krim., v.r.

e-Sjednice Grada Ogulina

 

 

06

Lip