Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

 
Odluke i zaključci 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 4. rujna 2012. godine (utorak) s početkom u 18.00 sati, u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

              

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE


D N E V N I   R E D:
 
1.    Program rada Savjeta mladih Grada Ogulina za 2013. godinu - zaključak
2.    Aktualni sat,
3.    Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine - zaključak,
4.    Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za prvo polugodište 2012. godine,
5.    Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Ogulina za 2012. godinu,
6.    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu,
7.    Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje poslova na upravljanju i održavanju objekata i uređaja javne rasvjete,
8.    Odluka  o naknadi troškova članovima Upravnih vijeća Pučkog otvorenog
učilišta Ogulin i Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin
,
9.    Odluka  o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Ogulina,
10.    Program  održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu,
11.    Program  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu,
12.    Program  pomoći za stanovanje i drugih oblika socijalne pomoći za 2012. godinu,
13.    Program  javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za  2012. godinu,
14.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za lipanj-srpanj 2012. godine


PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

 
Google

Popularno

 

Zbog lošeg vremena odgađa se

obilježavanje Dana obitelji.

 

OBJAVA BIRAČIMA

 

GODIŠNJI PLAN natječaja u 2019. godini za financiranje programa organizacija civilnog društva - tablični prikaz

Projekt Susret s rijekomJavni poziv 23. Smotra izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo 2019.

 

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik