Nakon što je uspješno odrađena Maturijada 2009., Savjet mladih Grada Ogulina radi na organizaciji Maturijade 2010. Usuglašeni su stavovi dviju škola te je stvoren zajednički prijedlog programa za Maturijadu 2010.

{youtube width="510" height="410"}S-yFXTxF1mo{/youtube}

Na jezeru Sabljaci čišćeno je kupalište i prostor oko restorana, a iza Frankopanskog kaštela čišćen je Park izviđača.

Utvrđen je konačan Program rada Savjeta mladih za 2010. godinu.

Program u bitnome sadrži u mjesecu ožujku tematsku sjednicu "Jezero Sabljaci" - kako bolje iskoristiti ovaj ogulinski biser.

Usvojena je i razrađena akcija uređenja Jezera Sabljaci. Predsjednik Savjeta Mladih gosp. Sani Francetić istaknuo je da je Programom rada Savjeta mladih Grada Ogulina za mjesec ožujak planirano održavanje tematske sjednice o Jezeru Sabljaci s ciljem organiziranja akcije uređenja tog ogulinskog bisera kako bi se poboljšali sadržaji za mlade u Gradu Ogulinu.

Na ovoj sjednici članovi Savjeta mladih razmatrali su prijedloge Programa rada za 2010. godinu. Članovi Savjeta pojedinačno su iznosili svoje zamisli o budućem radu. Predložene su akcije čišćenja, organiziranje radionica, seminara, Centra za mlade, humanitarnog koncerta kao i niz drugih aktivnosti.
Google
 

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza