Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Izvješće o JAVNOJ RASPRAVI III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina - 02.02.2017. 

 

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina - 22.12.2016.

Upravni odjel za stambeno komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinskopravne poslove Grada Ogulina, objavio je JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina, te stavlja na javni uvid Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina.

Javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina >>>>

Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina:
1. III ID PPUG OGULIN - PRIJEDLOG PLANA - Provedbene odredbe - razlikovni tekst >>>>
2. III ID PPUG OGULIN - PRIJEDLOG PLANA - Obrazloženje - razlikovni tekst >>>>
3. III ID PPUG OGULIN - PRIJEDLOG PLANA - Sažetak za javnost >>>>

Karte građevinskih područja _5000:
V1-1_g.p.-k.o.donje_dubrave1 >>>>
V1-2_g.p.-k.o.donje_dubrave2 >>>>
V1-3_g.p.-k.o.donje_dubrave3 >>>>
V1-4_g.p.-k.o.gornje_dubrave1 >>>>
V1-5_g.p.-k.o.gornje_dubrave2 >>>>
V1-6_g.p.-k.o.gornje_dubrave3 >>>>
V1-7_g.p.-k.o.popovo_selo1 >>>>
V1-8_g.p.-k.o.popovo_selo2 >>>>
V1-9_g.p.-k.o.ponikve1 >>>>
V1-10_g.p.-k.o.ponikve2 >>>>
V1-11_g.p.-k.o.hreljin_ogulinski >>>>
V1-12_g.p.-k.o.ogulin1 >>>>
V1-13_g.p.-k.o.ogulin2 >>>>
V1-14_g.p.-k.o.ogulin3 >>>>
V1-15_g.p.-k.o.otok_ostarijski1 >>>>
V1-16_g.p.-k.o.otok_ostarijski2 >>>>
V1-17_g.p.-k.o.sveti_petar_ogulinski1 >>>>
V1-18_g.p.-k.o.sveti_petar_ogulinski2 >>>>
V1-19_g.p.-k.o.sveti_petar_ogulinski3 >>>>
V1-20_g.p.-k.o.potok_musulinski >>>>
V1-21_g.p.-k.o.vitunj1 >>>>
V1-22_g.p.-k.o.vitunj2 >>>>
V1-23_g.p.-k.o.jasenak1 >>>>
V1-24_g.p.-k.o.jasenak2 >>>>
V1-25_g.p.-k.o.jasenak3 >>>>
V1-26_g.p.-k.o.zagorje1 >>>>
V1-27_g.p.-k.o.zagorje2 >>>>
V1-28_g.p.-k.o.dreznica1 >>>>
V1-29_g.p.-k.o.dreznica2 >>>>
V1-30_g.p.-k.o.dreznica3 >>>>
V1-31_g.p.-k.o.dreznica4 >>>>
V1-32_g.p.-k.o.dreznica5 >>>>
V1-33_g.p.-k.o.dreznica6 >>>>
V1-34_g.p.-k.o.dreznica7 >>>>

Karte namjene, zaštite i infrastrukture 25000:
25000_sve_uklop >>>>
PrijedlogPlana_25000_namjena >>>>
PrijedlogPlana_25000_zastita >>>>
PrijedlogPlana_25000infra_(2.1) >>>>
PrijedlogPlana_25000infra_(2.2) >>>>

Obrazac za davanje primjedbi, prijedloga i mišljenja >>>>

 

===================================================

Urbanistički plan uređenja Sabljaci – UPU 8 - 12.10.2016.


Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Sabljaci – UPU 8 >>>>
Knjiga 1 – Odredbe za provođenje >>>>

Grafički dio:
Karta 1 – Korištenje i namjena >>>>
karta 2A – Promet >>>>
Karta 2B – telekomunikacije >>>>
Karta 2C – elektroopskrba >>>>
Karta 2D – vodnogospodarski sustav >>>>
Karta 2E – odvodnja >>>>
Karta 3 – uvjeti korištenja >>>>
Karta 4A - oblici korištenja >>>>
karta 4B – način gradnje >>>>PPU Grada Ogulina - Usvojeni dio - 1.10.2011.

 

OPĆI DIO

ppug-ogulin_prilog-C-I_tablica2-(63KB) >>>>
ppug-ogulin_prilog-C-I_tablica3-(83KB) >>>>
ppug-ogulin_naslovnica-(90KB) >>>>
ppug-ogulin_izjava-i-rjesenje-o-imenovanju-(94KB) >>>>
ppug-ogulin_prilog-C-I_tablica1-(115KB) >>>>
ppug-ogulin_prilog-C-XII_odluka-o-utvrdivanju-konacnog-prijedloga-(126KB) >>>>
ppug-ogulin_prilog-C-XV_odluka-o-donosenju-(137KB) >>>>
ppug-ogulin_prilog-C-XIV_odluka-o-izmjenama-i-dopunama-odluke_48_10-(236KB) >>>>
ppug-ogulin_prilog-C-XIV_odluka-o-izradi_31_08-(273KB) >>>>
ppug-ogulin_prilog-C-VIII_odluka-o-utvrdiv-prijedl-plana-za-jav-raspr-(381KB) >>>>
ppug-ogulin_prilog-C-XIII_suglasnost-zupana-(416KB) >>>>
ppug-ogulin_A-(668KB) >>>>
ppug-ogulin_prilog-C-XVI_evidencija-postupka-izrade-i-donosenja-(1.737KB) >>>>
ppug-ogulin_prilog-C-XI_suglasnosti-i-misljenja-(3.021KB) >>>>
ppug-ogulin_prilog-C-X_izvjesce-o-ponovnoj-javnoj-raspravi-(4.101KB) >>>>
ppug-ogulin_prilog-C-IX_izvjesce-o-javnoj-raspravi-(6.435KB) >>>>
ppug-ogulin_prilog-C-VII_izvjesce-o-prethodnoj-raspravi--(7.428KB) >>>>
ppug-ogulin_prilog-C-III_zahtjevi-i-misljena_odluka-2008-(19.802KB) >>>>
ppug-ogulin_prilog-C-III_zahtjevi-i-mislj_izmj-i-dopuna-odluke-2011-(20.559KB) >>>>

 

PPUG-OGULIN-GRAFIČKI DIO

List-1-(14.606KB) >>>>
List-2.1-(13.356KB) >>>>
List-2.2-(14.230KB) >>>>
List-3-(13.090KB) >>>>
List-4A-(5.281KB) >>>>
List-4B-(5.517KB) >>>>
List-4C-(9.542KB) >>>>
List-4E-(6.679KB) >>>>
List-D-(4.027KB) >>>>

 

PPUG-OGULIN PRILOG C II IZVOD IZ PPUG-A
1-(12.092KB) >>>>
2.1-(12.775KB) >>>>
2.2-(13.764KB) >>>>
3-(13.066KB) >>>>
4.A-(4.947KB) >>>>
4.B-(4.810KB) >>>>
4.C-(9.316KB) >>>>
4.D-(3.588KB) >>>>
4.E-(3.249KB) >>>>

 

PPUG-OGULIN PRILOG C VI IZVOD IZ PPKZ-A

Izvod iz-PPKZ_1.0_sustav-sredisnjih-naselja-i-razvojnih-sredista-(2.572KB) >>>>
Izvod-iz-PPKZ_1.1_administrativna-sredista-i-razvrstaj-drzavnih-i-zupanijskih-cesta-(2.468KB) >>>>
Izvod-iz-PPKZ_1.2_ prostori-za-razvoj-i-uredenje-(3.151KB) >>>>
Izvod-iz-PPKZ_1.3_promet-posta-i-telekomunikacije-(2.640KB) >>>>
Izvod-iz-PPKZ_2.1_energetski-sustav-(2.503KB) >>>>
Izvod-iz-PPKZ_2.2_vodnogospodarski-sustav-(2.593KB) >>>>
Izvod-iz-PPKZ_3.1_uvjeti-koristenja-(2.929KB) >>>>
Izvod-iz-PPKZ_3.2_podrucja-posebnih-ogranicenja-u-koristenju-(2.697KB) >>>>
Izvod-iz-PPKZ_3.3_podrucja-primjene-posebnih-mjera-uredenja-i-zastite-(2.465KB) >>>>
Izvod-iz-PPKZ_odluka-(717KB) >>>>

 

======================================
======================================

PPU Grada Ogulina - 29.8.2009.

PPUG_ogulina.pdf 13,4 MB >>>>
list4-1 donje-dubrave - 330 kB >>>>
list4-2 donje-dubrave - 255 kB >>>>
list4-3 donje-dubrave - 657 kB >>>>
list4-4 gornje-dubrave - 515 kB >>>>
list4-5 gornje-dubrave - 760 kB >>>>
list4-6 gornje-dubrave - 309 kB >>>>
list4-7 popovo-selo - 625 kB >>>>
list4-8 popovo-selo - 446 kB >>>>
list4-9 ponikve - 508 kB >>>>
list4-10 ponikve - 121 kB >>>>
list4-11 hreljin-ogulinski - 438 kB >>>>
list4-12 ogulin - 2,4 MB >>>>
list4-13 ogulin – 4 MB >>>>
list4-14 ogulin – 1,13 MB >>>>
list4-15 otok-ostarijski - 380 kB >>>>
list4-16 otok-ostarijski - 655 kB >>>>
list4-17 petar-ogulinski - 136 kB >>>>
list4-18 petar-ogulinski - 558 kB >>>>
list4-19 petar-ogulinski - 304 kB >>>>
list4-20 potok-musulinski - 301 kB >>>>
list4-21 vitunj - 355 kB >>>>
list4-22 vitunj - 489 kB >>>>
list4-23 jasenak - 237 kB >>>>
list4-24 jasenak - 427 kB >>>>
list4-25 jasenak - 517 kB >>>>
list4-26 zagorje - 977 kB >>>>
list4-27 zagorje - 673 kB >>>>
list4-28 dreznica - 303 kB >>>>
list4-29 dreznica - 423 kB >>>>
list4-30 dreznica - 596 kB >>>>
list4-31 dreznica - 392 kB >>>>
list4-32 dreznica - 644 kB >>>>
list4-33 dreznica - 940 kB >>>>
list4-34 dreznica - 651 kB >>>>

 


UPU Grada Ogulina

154_poprecni-presjeci-ulica – 43 kB >>>>
155_poprecni-presjeci-ulica – 44 kB >>>>
156_poprecni-presjeci-ulica - 61 kB >>>>
158_poprecni-presjeci-ulica – 240 kB >>>>
159_poprecni-presjeci-ulica – 134 kB >>>>
160_poprecni-presjeci-ulica – 169 kB >>>>
161_poprecni-presjeci-ulica – 98 kB >>>>
1_koristenje-i-namjena-povrsina – 10,4 MB >>>>
2.1_promet.pdf – 10 MB >>>>
2.2_posta-i-telekomunikacije – 9,7 MB >>>>
2.3_energetski-sustav - 9,7 MB >>>>
2.4_koristenje-voda - 9,6 MB >>>>
2.5_odvodnja-otpadnih-voda - 9,7 MB >>>>
3.2_podruc-posebnih-ogran.-u-koristenju – 9,7 MB >>>>
4.1_oblici-koristenja - 10 MB >>>>
4.2_nacin-gradnje - 10 MB >>>>
UPU_Ogulin-mali_naslovni - 72 kB >>>>
UPU-Ogulin-naslovnica - 103 kB >>>>
UPU-Ogulin-sastavnica - 100 kB >>>>
UPU_Ogulin-tekst-i-odredbe - 2 MB >>>>

 

Dokumenti su u "dwf" ili "pdf" formatu. Za prikaz na monitoru morate imati odgovarajuće instalirane programe koje po potrebi možete besplatno preuzeti s interneta.

Program za čitanje "PDF" datoteka možete skinuti ovdje: http://get.adobe.com/reader/

Besplatan program za otvaranje "DWF" datoteka nalazi se na web adresi: http://dwfcommunity.autodesk.com/products/autodesk-dwf-viewer.html

Google

Popularno

 

Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Poziv za dostavu prijedloga programa za proslavu Dana Grada

Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije

Novi zakon o zaštiti životinja i zakonske obveze skrbnika pasa.

Javna rasprava (javno savjetovanje) - Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Gradova Ogulina i Slunja te Općina Cetingrad, Josipdol, Plaški, Rakovica, Saborsko i Tounj - 22.01.2018.

Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Ogulin – UPU 6 - 21.11.2017.

Prostorni planovi uređenja grada Ogulina - 02.02.2017.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - < zadnje 23.01.2018. >

Pristup informacijama >>

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 14.08.2018. >>

Najčešće postavljana pitanja - 30.01.2017.

Pokroviteljstva i donacije u 2017. godini | Arhiva

Sklopljeni ugovori u 2017. godini

Proračun Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu >> 

Financijsko izvješće za 2017. | Financijska izvješća - arhiva

Glasnik Karlovačke županije >>

ODLUKE GRADONAČELNIKA
zadnje 21.09.2017. >

 

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi  sa sjednica Gradskog vijeća >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

EU Info

02.02.2018. Raspisan natječaj za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti više informacija >>

Bilten KARLA 15.01.2018. >>

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>

07.11.2017. Aktualni natječaji >>

25.10.2017. - Natječaj EU fondova  za mala i srednja poduzeća >>

02.10.2017.
Otvoreni natječaji - listopad 2017. >>

06.09.2017.
Otvoreni natječaji - rujan 2017. >>

EU info arhiva

Vremenska prognoza