Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Odluke i zaključci 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 12. ožujak 2015. godine (četvrtak) s početkom u 17.00 sati
u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

            


D N E V N I   R E D:

1. Izvješće Mandatne komisije i polaganje prisege vijećnika >>,
2. Izvješće o radu Policijske postaje Ogulin za 2014. godinu >>, Zaključak >>,
3. Izvješće o radu i poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin za 2014. godinu >>, Jedinstveni pokazatelji uvjeta i načina poslovanja za 2014 >>Financijsko izvješće >>Financijsko izvješće-obrasci >>, Zaključak >>,
4. Aktualni sat,
5. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2014. godine >>Odluke i zaključci Izvješća >>, Zaključak >>,
6. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva Ferus d.o.o. za osnivanje prava građenja u poduzetničkoj zoni u Ogulinu >>, Zaključak >>, Odluka >>,
7. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva  Altpro d.o.o. za osnivanje prava građenja u poduzetničkoj zoni u Ogulinu >>, Zaključak >> , Odluka >>,
8. Prijedlog Poslovničke Odluke o izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina >>, Obrazloženje >>, Poslovnička Odluka >>,
9. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin >>, Zaključak >>, Izmjene Statuta Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin >>, Zaključak >>,
10. Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Razvojna agencija Karlovačke županije – KARLA d.o.o. >>Zaključak >>, Odluka KARLA d.o.o. >>,
11. Prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina >>, Zaključak >>, Odluka >>,
12. Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesija za razdoblje od 2015. do 2017. godine >>, Zaključak >>, Srednjoročni plan >>,
13. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija u 2015. godini >>, Godišnji plan >>,
14. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj se povjerava održavanje kolnika i opreme nerazvrstanih cesta na području Grada Ogulina >>, Rješenje o imenovanju povjerenstva >>, Odluka >>,
15. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Otok Oštarijski >>, Zaključak >>, Odluka >>,
16. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu >>, Zaključak >>, Program >>,
17. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu >>, Zaključak >>, Program >>,
18. a) Izvješće Odbora za izbor i imenovanje o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura  za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Ogulina >>,
     b) izbor članova (zamjenika) Savjeta mladih Grada Ogulina, Odluka >>,
19. Prijedlog Odluke o imenovanju Natječajnog povjerenstva za provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke (Materijal na sjednici), Zaključak >>,
20. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Karlovcu (Materijal na sjednici), Zaključak >>,
21. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Ogulina (Materijal na sjednici), Zaključak >>,
22. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ogulina za 2014. godinu >>,   Zaključak o slanju Analize Gradskom vijeću na prihvaćanje >>, Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ogulina za 2014. godinu >>,   Zaključak o slanju Analize Gradskom vijeću na prihvaćanje >>, Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ogulina za 2014. godinu >>,  Zaključak >>,
23. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grad Ogulina za 2015. godinu >>, obrazloženje Analize i Smjernica >>, Zaključak o slanju Smjernica Gradskom vijeću na donošenje Odluke >>, Smjernice >>,
24. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područja Grada Ogulina za 2015. godinu >>, Zaključak >>, Provedbeni plan >>,
25. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za prosinac 2014. godine >>, siječanj 2015. godine >>, veljaču 2015. godine >>, Zaključak >>.

Zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća >>Predsjednik Gradskog vijeća  
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  
 
 
Google

Popularno

 

Zbog lošeg vremena odgađa se

obilježavanje Dana obitelji.

 

OBJAVA BIRAČIMA

 

Javni poziv za udruge u sportu 2019.

GODIŠNJI PLAN natječaja u 2019. godini za financiranje programa organizacija civilnog društva - tablični prikaz

Projekt Susret s rijekomJavni poziv 23. Smotra izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo 2019.

 

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik