Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Saziv 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 2. prosinca 2014. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati
u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/14-01/134
URBROJ: 2133/02-02-14-1
Ogulin, 25. studenog 2014.

 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              
S A Z I V A M

       11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 2. prosinca 2014. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

      Za sjednicu predlažem slijedeći:
 

D N E V N I   R E D:

1. Aktualni sat,
2. Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ogulina za 2014. godinu >>,
3. Prijedlog I. Izmjene Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2014. godini >>,
4. Prijedlog I. Izmjene Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina za razdoblje  2014.-2016. godine >>,
5. Prijedlog II. Izmjene Socijalnog programa Grada Ogulina za 2014. godinu >>,
6. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2014. godinu >>,
7. Prijedlog I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2014. godinu >>,
8. Prijedlog I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu >>,
9. Prijedlog I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu >>,
10. Prijedlog Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2014. godinu >>,
11. Prijedlog Izmjene i dopune Programa utroška sredstava  šumskog doprinosa za 2014. godinu >>,
12. Prijedlog Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Ogulina >>, Usporedba plaća po starim i novim poreznim propisima >>,
13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi >>,
14. Prijedlog Odluke o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića maloljetnim osobama na javnim površinama Grada Ogulina >>,
15. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u poduzetničkoj zoni u Ogulinu >>, Poduzetnička zona Ogulin - slobodne parcele studeni 2014 >>,
16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za distribuciju toplinske energije >>,
17. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti >>,
18. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Donje Dubrave >>,
19. Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor  članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ogulina >>,
20. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za kolovoz, rujan i listopad  2014. godine >>.

Predsjednik Gradskog vijeća  
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  
 
Google

Popularno

 

Zbog lošeg vremena odgađa se

obilježavanje Dana obitelji.

 

OBJAVA BIRAČIMA

 

GODIŠNJI PLAN natječaja u 2019. godini za financiranje programa organizacija civilnog društva - tablični prikaz

Projekt Susret s rijekomJavni poziv 23. Smotra izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo 2019.

 

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik