Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Poziv

- za predlaganje programa javnih potreba
- za predlaganje programa javnih potreba u kulturi
- za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi

(dodana mogućnost ispisa obrazaca računalom)

 

P  O  Z  I  V
za predlaganje programa javnih potreba Grada Ogulina za 2015. godinu
>>
Javne potrebe koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Ogulina jesu djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Ogulin. U programe javnih potreba Upravnog odjela za financije, upravu i samoupravu u skladu sa Zakonom o proračunu i ocjenom izvršenja programa za 2014. godinu uvrstit će se ponuđeni programi i projekti iz djelokruga:

Prijavnica:
          Općenito o korisniku >>
          Projekti i programi koji se predlažu za 2015. godinu i financijski plan (izvori financiranja i izdaci) >>
          Specifikacija izdataka po programima i izvorima financiranja >>
          Elementi za razradu opisa projekta/programa za 2015. godinu >>

 

P  O  Z  I  V
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Ogulina za 2015. godinu >>
Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Ogulina jesu kulturne djelatnosti, programi i manifestacije od interesa za Grad Ogulin, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe. Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi te ocjeni izvršenja programa za 2014. godinu Grad Ogulin u Program javnih potreba u kulturi za 2015. godinu, uvrstit će:

Prijavnica:
          Općenito o korisniku >>
          Projekti i programi koji se predlažu za 2015. godinu i financijski plan (izvori financiranja i izdaci) >>
          Elementi za razradu opisa projekata/programa  >> 
          Specifikacija izdataka po programima i izvorima financiranja >>


P  O  Z  I  V
za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Ogulina za 2015. godinu
>>
Javne potrebe u tehničkoj kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Ogulina jesu djelatnosti i poslovi od interesa za Grad Ogulin, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe. Sukladno Zakonu o tehničkoj kulturi te ocjeni izvršenja programa za 2014. godinu Grad Ogulin u Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2015. godinu, uvrstit će: 

Prijavnica:
          Općenito o korisniku >>
          Projekti i programi koji se predlažu za 2015. godinu i financijski plan (izvori financiranja i izdaci) >>
          Specifikacija izdataka po programima i izvorima financiranja >>
          Elementi za razradu opisa projekta/programa za 2015. godinu >>

Grad Ogulin 


Google
 

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik