Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Saziv 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 11. ožujka 2014. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati
u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/14-01/2
URBROJ: 2133/02-02-14-1
Ogulin, 04.03.2014.
 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              
S A Z I V A M

       7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 11. ožujka 2014. godine s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

      Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D:

1. Izvješće Mandatne komisije i polaganje prisege vijećnika,
2. Izvješće o stanju u prostoru Grada Ogulina do 2014/2018, (2,8 Mb),
3. Izvješće o radu Policijske postaje Ogulin za 2013. godinu,
4. Izvješće o radu i poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin za 2013. godinu,
5. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Ogulina za 2013. godinu,
6. Aktualni sat,
7. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje lipanj- prosinac 2013. godine,
8. Prijedlog Odluke o odobrenju obročne otplate kupoprodajne cijene za kupoprodaju nekretnina trgovačkom društvu Monterra d.o.o. u poduzetničkoj zoni u Ogulinu,
9. Prijedlog Odluke o isplati novčanih sredstava,
10. Prijedlog Odluke o prijevozu pokojnika,
11. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o sprječavanju sukoba interesa i popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Ogulin,
12. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa pomoći za podmirenje troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2014. godinu,
13. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Srednjoročnog plana davanja koncesija za komunalne i energetske djelatnosti za razdoblje od 2012. do 2014. godine,
14. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija u 2014. godini,
15. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
16. Izvješće o izvršavanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
17. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Ogulina, 
18. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin, (vijećnici će materijale dobiti na sjednici)
19. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Ogulina, (vijećnici će materijale dobiti na sjednici)
20. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za prosinac 2013. godine, siječanj i veljaču 2014. godine,


PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

Google

Popularno

 

Zbog lošeg vremena odgađa se

obilježavanje Dana obitelji.

 

OBJAVA BIRAČIMA

 

GODIŠNJI PLAN natječaja u 2019. godini za financiranje programa organizacija civilnog društva - tablični prikaz

Projekt Susret s rijekomJavni poziv 23. Smotra izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo 2019.

 

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik