Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Saziv 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 19. prosinca 2013. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati
u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/13-01/145
URBROJ: 2133/02-02-13-1
Ogulin 13. prosinca 2013.

 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              
S A Z I V A M

 
       6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 19. prosinca 2013. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

  
    Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D:

1.    Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva Monterra d.o.o. za kupnju nekretnina u poduzetničkoj zoni u Ogulinu,
2.    Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Ogulina za 2014. godinu,
3.    Aktualni sat,
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjesnoj samoupravi,
5.    Prijedlog Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ogulina,
6.    Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin,
7.    Prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin od roditelja - korisnika usluga,
8.    Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin,
9.    Prijedlog Odluke o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Ogulina,
10.    Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Javne vatrogasne postrojbe Ogulin,
11.    Prijedlog Odluke o izdavanju službenog glasila Grada Ogulina,
12.    Prijedlog Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2014. godini,
13.    Prijedlog Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina za razdoblje 2014. – 2016. godine,
14.    Prijedlog Programa pomoći za podmirenje troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2014. godinu,
15.    Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu,
16.    Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu,
17.    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ogulina za 2013. godinu,
18.    Prijedlog Zaključka o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ogulina u 2014. godini,
19.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za studeni 2013. godine,


PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

Google

Popularno

 

Zbog lošeg vremena odgađa se

obilježavanje Dana obitelji.

 

OBJAVA BIRAČIMA

 

Javni poziv za udruge u sportu 2019.

GODIŠNJI PLAN natječaja u 2019. godini za financiranje programa organizacija civilnog društva - tablični prikaz

Projekt Susret s rijekomJavni poziv 23. Smotra izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo 2019.

 

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik