Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Odluke i zaključci 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 21. studenoga 2013. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆED N E V N I   R E D:

1.    Odluka o prihvatu ponude trgovačkog društva Otočki vrtovi d.o.o. za osnivanje prava građenja u poduzetničkoj zoni u Ogulinu,
2.    Aktualni sat,
3.    Proračun Grada Ogulina za 2014. i Projekcije za 2015. i 2016.,
4.    Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2014. godinu,
5.    Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2014. godinu,
6.    Program javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2014. godinu,
7.    Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu,
8.    Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranka Gradskog vijeća Grada Ogulina u 2014. godini,
9.    Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade,
10.    Oduka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i usklađenju sa Zakonom o ustanovama Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin,
11.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin,
12.    Statut javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke,
13.    Izmjene i dopune Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin,
14.    Odluka o određivanju predstavnika Grada Ogulina u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
15.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za listopad 2013. godine


PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

Google

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik