Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Saziv 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 21. studeni 2013. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati
u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/13-01/124
URBROJ: 2133/02-02-13-1
Ogulin 13. studeni 2013.

 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              
S A Z I V A M

 
       5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 21. studeni 2013. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

  
    Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D:

1.    Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva Otočki vrtovi d.o.o. za osnivanje prava građenja u poduzetničkoj zoni u Ogulinu,
2.    Aktualni sat,
3.    Prijedlog Proračuna Grada Ogulina za 2014. i Projekcije za 2015. i 2016.,
4.    Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2014. godinu,
5.    Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2014. godinu,
6.    Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2014. godinu,
7.    Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu,
8.    Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranka Gradskog vijeća Grada Ogulina u 2014. godini,
9.    Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade,
10.    Prijedlog Oduke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i usklađenju sa Zakonom o ustanovama Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin,
11.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin,
12.    Prijedlog Statuta javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke,
13.    Prijedlog izmjene i dopune Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin,
14.    Prijedlog Odluke o određivanju predstavnika Grada Ogulina u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, (prijedlog odluke vijećnici će dobiti na sjednici)
15.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za listopad 2013. godine


PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

Google

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik