Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Saziv 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 25. listopada 2013. godine (petak) s početkom u 17,00 sati
u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/13-01/97
URBROJ: 2133/02-02-13-1
Ogulin 17. listopada 2013.


 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              
S A Z I V A M

 
       4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 25. listopada 2013. godine (petak) s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.
.

  
    Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D:

1.    Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u poduzetničkoj zoni u Ogulinu, (Slobodne parcele u Zoni >>)
2.    Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine,
3.    Aktualni sat,
4.    Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2013. godinu,
5.    Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2013. godini,
6.    Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina za razdoblje 2013. – 2015. godine,
7.    Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa pomoći za podmirenje troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2013. godinu,
8.    Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2013. godinu,
9.    Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2013. godinu,
10.    Prijedlog II. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
11.    Prijedlog II. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
12.    Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke,
13.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu javne ustanove Pučko otvoreno učilište Ogulin,
14.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin,
15.    Prijedlog Odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje poslova zimske službe - uklanjanje snijega i leda,
16.    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za branitelje i stradalnike Domovinskoga rata, (Materijale za ovu točku vijećnici će dobiti na sjednici)
17.    Prijedlog Odluke o predlaganju kandidata za izbor člana nadzornog odbora trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin, (Materijale za ovu točku vijećnici će dobiti na sjednici)
18.    Prijedlog Odluke o predlaganju kandidata za izbor člana nadzornog odbora trgovačkog društva Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin, (Materijale za ovu točku vijećnici će dobiti na sjednici)
19.    Prijedlog Odluke o predlaganju kandidata za izbor člana nadzornog odbora trgovačkog društva Poduzetnička zona Ogulin d.o.o., (Materijale za ovu točku vijećnici će dobiti na sjednici)
20.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za srpanj, kolovoz i rujan 2013. godine.


PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

Google

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik