Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Saziv 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 4. rujna 2013. godine (srijeda) s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/13-01/70
URBROJ: 2133/02-02-13-1
Ogulin 28. kolovoza 2013.


 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              
S A Z I V A M

 
       3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 4. rujna 2013. godine (srijeda) s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.
.

  
    Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D:


1.    Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Poduzetnička zona Ogulin d.o.o. za 2012. godinu,
2.    Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin za 2012. godinu,
3.    Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin za 2012. godinu,
4.    Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Radio Ogulin d.o.o. za 2012. godinu,
5.    Izvješće o poslovanju Turističke zajednice Grada Ogulina za 2012. godinu,
6.    Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin za 2012. godinu,
7.    Izvješće o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za 2012. godinu,
8.    Izvješće o poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin za 2012. godinu,
9.    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2012. godinu i izvješće o poslovanju Športske zajednice Grada Ogulina za 2012. godinu,
10.    Izvješće o poslovanju Područne vatrogasne zajednice Ogulin za 2012. godinu,
11.    Aktualni sat,
12.    Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine,
13.    Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ogulina za 2013. godinu,
14.    Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranka Gradskog vijeća Grada Ogulina u 2013. godini,
15.    Prijedlog Odluke o davanju koncesije za distribuciju toplinske energije,
16.    Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste,
17.    Izvješće o rezultatima poslovanja poduzetnika s područja Ogulina u 2012. godini,
18.    Izvješće o dodjeli i utrošku sredstava Proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine za 2012. godinu

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

Google

Popularno

 

Zbog lošeg vremena odgađa se

obilježavanje Dana obitelji.

 

OBJAVA BIRAČIMA

 

Javni poziv za udruge u sportu 2019.

GODIŠNJI PLAN natječaja u 2019. godini za financiranje programa organizacija civilnog društva - tablični prikaz

Projekt Susret s rijekomJavni poziv 23. Smotra izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo 2019.

 

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik