Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Saziv 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 16. srpnja 2013. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7. 

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/13-01/45
URBROJ: 2133/02-02-13-1
Ogulin 1. srpnja 2013.


 

Na temelju članka 71. stavak 1. i članka 73. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              
S A Z I V A M

 
       2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 16. srpnja 2013. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.
.

  
    Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D:


1.    Aktualni sat,
2.    Prijedlog Odluke o izboru Odbora za financije i gradski proračun,
3.    Prijedlog Odluke o izboru Odbora za međunacionalne odnose,
4.    Prijedlog Odluke o izboru Odbora za gospodarski razvoj Grada,
5.    Prijedlog Odluke o izboru Odbora za graditeljstvo i prostorni razvoj Grada,
6.    Prijedlog Odluke o izboru Odbora za društvene djelatnosti,
7.    Prijedlog Odluke o izboru Komisije za imenovanje ulica i trgova,
8.    Prijedlog Odluke o izboru Odbora za promet i veze,
9.    Prijedlog Odluke o izboru Odbora za zdravstvo,
10.    Prijedlog Odluke o izboru Odbora za umirovljenike,
11.    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
12.    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za privremeno korištenje
stanova Grada Ogulina.
13.    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Ogulina,
14.    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Ogulina,
15.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2013. godine. >>


PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

 
Google

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik