Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

LAG Frankopan održao svoju skupštinu

U nazočnosti velikog broja članova LAG-a Frankopan održana je skupština kojoj je predsjedavao predsjednik Nikola Magdić. Lokalna akcijska grupa ( LAG ) Frankopan  pokriva područje južnog dijela Karlovačke županije i to gradove Ogulin i Slunj i općine Bosiljevo, Generalski Stol, Tounj, Josipdol, Plaški, Saborsko i Cetingrad, sa ukupnom površinom od 1.835,69 km2 , a sada mu je pristupila i općina Rakovica.

Tako je LAG Frankopan jedan od većih u Hrvatskoj koji se teritorijalno proteže  od granice sa Slovenijom do granice sa Bosnom i Hercegovinom i broji ukupno 95 članova, što je od 27 osnivača povećanje za 68 članova u dvije godine postojanja LAG-a.

 LAG Frankopan održao svoju skupštinu

Na dnevnom redu je bila promijena Statuta do koje je došlo zbog usklađenja s programom LEADER i razvojnom strategijom LAG-a,  te izmjene Statuta koje omogućavaju bolje funcioniranje LAG-a.

Izabran je i novi Upravni odbor LAG-a koji po strukturi odgovara zahtjevima EU programa LEADER, jer ima puno mladih članova i žena, prevladavaju poduzetnici i udruge, a lokalne zajednice i javne ustanove su zastupljene u manjem broju.

 LAG Frankopan održao svoju skupštinu

Najvažnija odluka skupštine LAG-a je usvjanje Lokalne razvojne strategije, čije je donošenje financirano iz projekta UNDP-a, a vrlo značajna za daljnji razvoj LAG-a i povlačenje bezpovratnih sredstava iz EU fondova.

Nakon Skupštine održana je i sjednica Upravnog odbora LAG-a na kojoj je za voditelja izabran  Vladimir Kubelka dr.vet.med..

Karmela Matić

 

Google
 

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik