Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

 
Saziv 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 15. ožujka 2013. godine (petak)  s početkom u 17.00 sati, u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/13-01/01
URBROJ: 2133/02-02-13-1
Ogulin 8. ožujka 2013.

 

Na temelju članka 71. stavak 1 i članka 73. stavak 1 Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              
S A Z I V A M

 
       26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za dan 15. ožujka 2013.godine (petak ) s početkom u 17,00 sati u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.
.

  
    Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D:

1.    Izvješće o radu policijske postaje Ogulin za 2012. godinu,
2.    Izvješće o radu i poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Ogulin za 2012. godinu - Izvješće o radu, Jedinstveni pokazatelji, Financijsko izvješće za 2012., Izvješće o poslovanju u 2012.,
3.    Aktualni sat,
4.    Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2012. godine,
5.    Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2012. godinu,
6.    Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada Ogulina za 2013. godinu,
7.    Prijedlog I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
8.    Prijedlog I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
9.    Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ogulina,
10.    Prijedlog Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina, obrazloženje prijedloga
11.    Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina u 2013. godini,
12.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Ogulina,
13.    Prijedlog Odluke o predlaganju kandidata za izbor člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Radio Ogulin d.o.o., (prijedlog odluke bit će dostavljen vijećnicima na Sjednici),
14.    Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu,
15.    Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu,
16.    Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Ogulina za 2012. godinu,
17.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za prosinac 2012., siječanj i veljaču 2013. godine,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

 
Google

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik