Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

 
Odluke i zaključci 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane u srijedu, 19. prosinca 2012. godine  s početkom u 17.00 sati, u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE

 
D N E V N I   R E D:

1.    II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2012. godinu,
2.    II. Izmjena Programa održavanje komunalne infrastrukture za 2012. godinu,
3.    II. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu,
4.    I. Izmjena i dopuna Programa poticanja razvitka poljoprivrede, poduzetništva i malog gospodarstva na području Grada Ogulina u 2012. godini,
5.    II. Izmjena i dopuna Programa pomoći za podmirenje troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2012. godinu,
6.    II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2012. godinu,
7.    Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2012. godinu,
8.    Odluka o  naknadi za razvoj vodnih usluga na području Grada Ogulina,
9.    Izmjena i dopuna Srednjoročnog plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti za razdoblje od 2012. do 2014. godine,
10.    Godišnji plan davanja koncesija za komunalne i energetske djelatnosti u 2013. godini,
11.    Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ogulina za 2012. godinu,
12.    Zaključak o donošenju Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Ogulina u  2013. godini,
13.    Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin,
14.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Ogulin,
15.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za studeni 2012. godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

 
Google

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik