Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

Odluke i zaključci 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina održane 20. studenoga 2012. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati, u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

              

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE


D N E V N I   R E D:
 

1.    Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Ogulin-UPU 6,
2.    Odluka o izradi II. ( ciljanih ) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina,
3.    Odluka o prihvatu ponude Plinacro d.o.o. za kupnju nekretnina u poduzetničkoj zoni u Ogulinu,
4.    Aktualni sat,
5.    Proračun Grada Ogulina za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015. godinu,
6.    Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2013. godinu,
7.    Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
8.    Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
9.    Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina u 2013. godini,
10.    Program potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2013. godini,
11.    Program pomoći za podmirenje troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2013. godinu,
12.    Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2013. godinu,
13.    Program javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2013. godinu,
14.    Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu,
15.    Odluka o uspostavljanju suradnje između Grada Ogulina i francuskog Grada Gignaca,
16.    Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o vodovodu,
17.    Odluka o poništenju postupka davanja koncesije,
18.    Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin,
19.    Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin,
20.    Odluka o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Ogulina,
21.    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Ogulina,
22.    Utrošena sredstva proračunske zalihe za kolovoz, rujan i listopad 2012. godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

 
Google

Popularno

 

Zbog lošeg vremena odgađa se

obilježavanje Dana obitelji.

 

OBJAVA BIRAČIMA

 

Javni poziv za udruge u sportu 2019.

GODIŠNJI PLAN natječaja u 2019. godini za financiranje programa organizacija civilnog društva - tablični prikaz

Projekt Susret s rijekomJavni poziv 23. Smotra izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo 2019.

 

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik