Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

 
Saziv 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulina za 20. studenog 2012. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati, u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/12-01/116
URBROJ: 2133/02-02-12-1
Ogulin, 12. studeni 2012.
 

Na temelju članka 71. stavak 1 i članka 73. stavak 1 Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ogulina
                              
S A Z I V A M

 
       24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za 20. studenog 2012. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati, u Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, Bernardina Frankopana 7.

  
    Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D:

1.    Prijedlog Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Ogulin-UPU 6,
2.    Prijedlog Odluke o izradi II. ( ciljanih ) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina,
3.    Prijedlog Odluke o prihvatu ponude Plinacro d.o.o. za kupnju nekretnina u poduzetničkoj zoni u Ogulinu,
4.    Aktualni sat,
5.    Prijedlog Proračuna Grada Ogulina za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015. godinu,
6.    Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2013. godinu,
7.    Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
8.    Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
9.    Prijedlog Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Ogulina u 2013. godini,
10.    Prijedlog Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2013. godini,
11.    Prijedlog Programa pomoći za podmirenje troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći za 2013. godinu,
12.    Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2013. godinu,
13.    Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2013. godinu,
14.    Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu,
15.    Prijedlog Odluke o uspostavljanju suradnje između Grada Ogulina i francuskog Grada Gignaca,
16.    Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o vodovodu,
17.    Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije,
18.    Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin - prijedlog Rješenja bit će dostavljen na sjednici
19.    Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin - prijedlog Rješenja bit će dostavljen na sjednici
20.    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Ogulina - prijedlog Odluke bit će dostavljen na sjednici
21.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Ogulina - prijedlog Odluke bit će dostavljen na sjednici
22.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za kolovoz, rujan i listopad 2012. godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
v.r. Milan Sabljak, dipl. ing.  

 
Google

Popularno

 

Zbog lošeg vremena odgađa se

obilježavanje Dana obitelji.

 

OBJAVA BIRAČIMA

 

GODIŠNJI PLAN natječaja u 2019. godini za financiranje programa organizacija civilnog društva - tablični prikaz

Projekt Susret s rijekomJavni poziv 23. Smotra izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo 2019.

 

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik