Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin


Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Početak Novosti
Potpisan ugovor sa Aqua promet-om d.o.o. o kupoprodaji nekretnina u Poduzetničkoj zoni PDF Ispis E-mail
Utorak, 06 Ožujak 2012 13:11

Potpisan ugovor sa AQUAPROMET-om o kupoprodaji nekretnina u Poduzetničkoj zoni

U uredu gradonačelnika grada Ogulina g. Nikole Magdića svečano je danas, 6. ožujka 2012., potpisan Ugovor o kupoprodaji nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ogulin. Odlukom Gradskog vijeća grada Ogulina od 20. prosinca, 2011. godine prihvaćen je zahtjev Aqua promet-a d.o.o. Zagreb o obročnoj otplati kupoprodajne cijene nekretnina u iznosu 240.384,00 EUR-a na rok od dvije godine sa 24 jednaka obroka.

Potpisan ugovor sa AQUAPROMET-om o kupoprodaji nekretnina u Poduzetničkoj zoni

Osiguranje plaćanja svih obroka kupoprodajne cijene izvršiti će se temeljem Ugovora o bankarskoj garanciji koju kupac kao Nalogodavac zaključuje sa Zagrebačkom bankom d.d.

Odredbama Ugovora regulirana je uknjižba prava vlasništva, obaveze kupca o pokretanju gospodarske aktivnosti kao i pravo prodavatelja na eventualni raskid Ugovora sa pravom nazadkupnje ili prvokupa predmeta kupoprodaje.

Potpisan ugovor sa AQUAPROMET-om o kupoprodaji nekretnina u Poduzetničkoj zoni

Prema dostavljenom poslovnom planu Aqua promet d.o.o. planira na površini od preko 30.000 m2 otvoriti veleprodajni centar za svu robu koja se koristi u vodoopskrbnim i kanalizacijskim sustavima za potrebe čitave Hrvatske i susjednih zemalja. Invensticiju namjerava provesti u tri faze sa mogućnošću zapošljavanja 25 do 30 ljudi. Tijekom 2012. godine planirana je izrada glavnog i izvedbenog projekta, dobivanje građevinske dozvole, podizanje ograde i priprema terena te fazno izvođenje planirane gradnje.

Grad Ogulin

 

 
Google

Popularno

Prostorni planovi uređenja
grada Ogulina - 1.10.2011.

Promjene u stanju minski sumnjivog područja Grada Ogulina - 11.11.2013.

Javna nabava - 25.03.2014.

Pristup informacijama >>

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću >>

Pokroviteljstva i donacije
1.1.-30.6.2013. i 1.7.-31.12.2013.

Sklopljeni ugovori  >>

Proračun Grada Ogulina za 2014. i Projekcije 2015./16.

Sjednice Gradskog vijeća

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi sa sjednica Gradskog vijeća. Više >>

Oglasna ploča


07.04.2014. -  Konačna Lista prioriteta za davanje stanova u najam >>>>

21.03.2014. -  Obavijest za umirovljenike >>>>

14.03.2014. -  Pomoć pri elektroničkom popunjavanju jedinstvenog zahtjeva za potpore u poljoprivredi za 2014. godinu >>>>

05.03.2014. -  Publikacija "Mladi pred izazovom korištenja EU fondova" >>>>

28.02.2014. -  Financijsko izvješće Željka Bokulića za 2013. godinu >>>>

26.02.2014. -  Program dodjele bespovratnih potpora u turizmu >>>>

26.10.2013. -  Odluka o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u Poduzetničkoj zoni Ogulin >>>> Slobodne parcele >>

02.07.2013. -  Javni natječaj za prodaju nekretnina u Poduzetničj zoni Ogulin >>>>

09.02.2013. -  Obavijest o izlaganju na javni uvid katastarskih podataka za k.o. Otok Oštarijski >>>>

Arhiva oglasa

Vremenska prognoza

Knjiga gostiju
Foto galerija
Telefonski imenik
Slušaj Radio Ogulin uživo