Popularni linkovi

Poduzetnička zona Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Savjet mladih Grada Ogulina

Turistička zajednica Grada Ogulina

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

Grad Ogulin - prijatelj djece

Sportska zajednica Grada Ogulina

Radio Ogulin

Vodovod i kanalizacija Ogulin

Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin

Župa Sv. Križa Ogulin

Popis svih linkova

Republika Hrvatska

 

Odluke i zaključci  sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Ogulin održane 22. studenog (utorak) 2011. s početkom u 17,00 sati, u Velikoj dvorani Gradske vijećnice, B. Frankopana 11.

 

              
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OGULIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/11-01
UR.BROJ: 2133/02-02-11-1
Ogulin, 22. studenog 2011.

               

D N E V N I   R E D:

1.    Aktualni sat,
       Obrazloženje uz 2. točku dnevnog reda Izvršavanje proračuna >>>>
4.    Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu, >>>>
5.    Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu, >>>>
6.    Prijedlog Programa poticanja razvitka poljoprivrede, poduzetništva i malog gospodarstva na području grada Ogulina u 2012. godini, >>>>
7.    Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2012. godinu, >>>>
8.    Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Ogulina za 2012. godinu, >>>>
9.    Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2012. godinu, >>>>
10.     Prijedlog Odluke o prihvatu ponude Reneteh d.o.o. za kupnju nekretnina u poduzetničkoj zoni u Ogulinu, >>>>
11.    Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ogulina za k.o. Zagorje i Vitunj, >>>>
12.    Prijedlog Odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje poslova zimske službe – uklanjanje snijega i leda, >>>>
13.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Narodne knjižnice i čitaonice Ogulin, >>>>
14.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju imena ulica na području Mjesne zajednice Ogulin,  >>>>
15.    Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za kolovoz, rujan i listopad 2011. godine.
  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
___________________________
Milan Sabljak, dipl. ing. v.r.  
 
 

Google

Popularno

 

Zbog lošeg vremena odgađa se

obilježavanje Dana obitelji.

 

OBJAVA BIRAČIMA

 

Javni poziv za udruge u sportu 2019.

GODIŠNJI PLAN natječaja u 2019. godini za financiranje programa organizacija civilnog društva - tablični prikaz

Projekt Susret s rijekomJavni poziv 23. Smotra izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo 2019.

 

EU Info

27.11.2017. Pregled trenutno otvorenih natječaja sa rokovima i naznačenim Internet-stranicama na kojima možete naći više informacija >>

21.11.2017. ESIF krediti za rast i razvoj >>


EU info arhiva

Vremenska prognoza

  Foto galerija

Telefonski imenik