Osnovna škola Plaški - VIII.a 2009.
Ravnatelj Vlatko Kulić, razrednica Dragica Tolušić

Plaški- 8.a 2009

Gabriella Šajnović, Ljiljana Vukas, Lucija Švigač, Andrea Kljajić, Danijela Cvetković, Romana Štrk, Aleksandra šić,

Petar Štrk, Željko Ivašćanin, Rade Brđanin, Vjenceslav Družić, Robert Kovač i Juraj-Anton Matovina.

X