Ogulin-info PDF Ispis E-mail

Ogulin-info

 

Ogulin info kao Internet portal neprekidno funkcionira od 2008. godine.


Samim imenom medija promovira se grad Ogulin u Hrvatskoj i inozemstvu kroz posjete na portalu, te kroz tiskanu i online-verziju besplatnih novina koje se distribuiraju na području cijele bivše Općine Ogulin u nakladi od 5.000 primjeraka.

Novine su pored tiskanog izdanja dostupne cijelom svijetu i u on-line verziji koja je pohranjena u digitalnoj izdavačkoj kući issuu.com.

 

Web stranice: Ogulin-info.com

 
Google

Popularno

Prostorni planovi uređenja
grada Ogulina - 1.10.2011.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Promjene u stanju minski sumnjivog područja Grada Ogulina - 11.09.2014.

Javna nabava - 03.12.2014.

Pristup informacijama >>

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću >>

Pokroviteljstva i donacije -> arhiva
1.1.-30.6.2014.

Sklopljeni ugovori  >>

Proračun Grada Ogulina za 2014. i Projekcije 2015./16. 
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2013. >>

Advent u Ogulinu 2014Glasnik Karlovačke županije >>

Sjednice Gradskog vijeća

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi sa sjednica Gradskog vijeća. Više >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

Vremenska prognoza