Ogulin-info PDF Ispis E-mail

Ogulin-info

 

Ogulin info kao Internet portal neprekidno funkcionira od 2008. godine.


Samim imenom medija promovira se grad Ogulin u Hrvatskoj i inozemstvu kroz posjete na portalu, te kroz tiskanu i online-verziju besplatnih novina koje se distribuiraju na području cijele bivše Općine Ogulin u nakladi od 5.000 primjeraka.

Novine su pored tiskanog izdanja dostupne cijelom svijetu i u on-line verziji koja je pohranjena u digitalnoj izdavačkoj kući issuu.com.

 

Web stranice: Ogulin-info.com

 
Google

Popularno

Prostorni planovi uređenja
grada Ogulina - 1.10.2011.

Izvješće o stanju u prostoru - 25.11.2014.

Razminirano područje Grada Ogulina - 16.01.2015.

JAVNA NABAVA - Profil Grada Ogulina - 24.03.2015.

Pristup informacijama >>

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću >>

Pokroviteljstva i donacije 01.01.-31.12.2014. | arhiva

Sklopljeni ugovori  >>

Proračun Grada Ogulina za 2015. godinu i Projekcije za 2016. i 2017. godinu >> 

Glasnik Karlovačke županije >>

Sjednice Gradskog vijeća

Sazivi, odluke i zaključci sa sjednicaSazivi, odluke i zaključci i tonski zapisi sa sjednica Gradskog vijeća. Više >>

Komunikacija s gradonačelnikom
Grada Ogulina >>>>

Vremenska prognoza